Forsvarets Auditørkorps Årsberetning

Forsvarsministeriets Auditørkorps årsberetning 2022 er offentliggjort.

Af Forsvarskommandoen

Forsvarsministeriets Auditørkorps har offentliggjort årsberetningen for 2022. Af årsberetningen fremgår det, at Auditørkorpset i 2022 modtog flere anmeldelser om kønskrænkende adfærd end året før. Det fremgår videre, at Auditørkorpset i beretningsåret har haft et skærpet fokus på personellets tilegnelse af våben og ammunition, hvor der har været tre alvorlige sager. Endelig fremgår det, at sager om misbrug af tjenstligt udleverede betalingskort ikke er aftagende.

”Forsvarsministeriets Auditørkorps årsberetning er et udtryk for, at systemet virker. Sker der overtrædelser og misbrug i Forsvaret, så bliver der taget fat om det, det undersøges, og der falder en sanktion. Sådan skal det være. Beretningen viser også, at vi skal fortsætte vores arbejde og fokus på disse områder, hvor vi allerede er godt i gang. Det drejer sig om områderne for kønskrænkende adfærd, håndtering af våben og ammunition samt udleverede kreditkort. Det arbejde fortsætter,” siger forsvarschef, general Flemming Lentfer.

I forhold til omfanget af anmeldelser af kønskrænkende adfærd, som beretningen nævner, siger forsvarschefen:

”Forsvaret accepterer ikke kønskrænkende adfærd. Derfor har vi et stort fokus på området. Netop vores indsatser på området og den generelle omtale i samfundet, tror jeg, er med til at flere reagerer og anmelder mulige krænkelser. Det er helt nødvendig for, at vi kan håndtere sagerne og bekæmpe adfærden. Der er ligeledes heller ingen tvivl om, at vores indsats mod krænkende adfærd er vedvarende. Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle. Jeg vil gerne benytte også denne lejlighed til at kvittere for det store arbejde, der gøres alle steder i Forsvaret for at komme kønskrænkende adfærd til livs.”

Forsvarschefen understreger også vigtigheden omkring sikkerheden, når det kommer til håndtering af våben og ammunition, som for eksempel håndgranater.

”Der er naturligvis tale om alvorlige – men heldigvis få - sager. Det siger sig selv, når der er tale om Forsvarets våben og ammunition. Når det er sagt, så skal soldater have adgang til våben og ammunition for at kunne øve, træne og løse deres opgaver, og Forsvaret har i dagligdagen generelt et stort fokus på sikkerheden i forbindelse med opbevaring og udlevering af våben for at mindske risikoen for misbrug og tyveri, og for at sikre kontrol med våben og ammunition,” siger Flemming Lentfer.

Forsvaret har eksempelvis tofaktor-godkendelse for udlevering af skydevåben og ammunition, hvilket betyder, at det kræver to autoriserede medarbejdere for at få udleveret et funktionelt våben eller ammunition, som for eksempel håndgranater.

I forhold til omfanget af forhold vedrørende tjenstligt udleverede kreditkort fremgår det af årsberetningen, at der også i 2022 har været et antal uretmæssig brug af de udleverede kreditkort. Tallene i årsberetningen omfatter alle forhold i hele koncernen, hvor der er udleveret omkring 10.000 kreditkort. Der har i 2022 været i alt 12 sanktioner (personsager).

”Misbrug af betalingskort skal minimeres og derfor have konsekvenser. For Forsvarets ansatte skal naturligvis følge de gældende regler. Det gør langt de fleste heldigvis også,” siger forsvarschefen.

Årsberetningen kan læses i sin helhed her