Henrik Dam Kristensen er ny formand for Interforce.

Henrik Dam Kristensen er ny formand for Interforce. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Henrik Dam Kristensen er forhenværende medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og har fem ministerposter på cv’et. Herudover var han formand for Folketinget fra 2019-2022.

 

Den nye formand for Interforce overtager det ulønnede tillidshverv fra Søren Gade, der har bestredet hvervet siden 2016. Søren Gade afløste Henrik Dam Kristensen som formand for Folketinget efter sidste folketingsvalg.

 

Læs mere om Interforce på deres hjemmeside.

 

Flemming Lentfer overrakte Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld indsats til den afgående formand for hans store engagement for at forbedre forholdene for personellet i Reservestyrken og styrke samarbejdet mellem InterForce og erhvervslivet.

 

”Igennem næsten syv år som formand har du bidraget til at fremme erhvervslivets kendskab til Forsvarets forhold og reservestyrkens betydning.” sagde forsvarschefen, da han overrakte medaljen til Søren Gade.

 

Søren Gade modtog også Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år.

 

Søren Gade og forsvarschef Flemming Lentfer

Foto: Forsvaret

Faktaboks Henrik Dam Kristensen

  • Født den 31. januar 1957, Vorbasse
  • Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 1990-2004
  • Medlem af Europa-Parlamentet 2004-2006
  • Bestred tre ministerposter under daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og senere var han minister af to omgange under Helle Thorning-Schmidt.
  • Præsident for Nordisk Råd i 2011 og 2016
  • Formand for Folketinget fra 2019-2022.