Admiral Rob Bauer under besøg på fregatten Peter Willemoes.

Admiral Rob Bauer under besøg på fregatten Peter Willemoes. Foto: Niklas / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs øverste militære chef, admiral Rob Bauer, har besøgt Danmark. Admiral Bauer er formand for NATOs Militær Komité, og han er dermed den øverste militære rådgiver for NATOs generalsekretær og Det Nordatlantiske Råd.

 

Admiral Bauer og forsvarchef Flemming Flentfer under besøg på Peter Willesmoes.

Admiral Bauer og forsvarchef Flemming Flentfer under besøg på Peter Willesmoes. Foto: Niklas / Forsvaret

Admiral Bauer aflagde under sit besøg i Danmark visit hos Hendes Majestæt Dronningen og mødtes med statsminister Mette Frederiksen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Admiral Bauer havde ligeledes drøftelser med Forsvarets ledelse om Forsvarets udvikling og fortsatte integration i NATO.

 

Admiral Bauer besøgte også Den Kongelige Livgarde på Høvelte Kaserne. Her mødte admiralen blandt andet nogle af de soldater, der frem til maj 2023 var udstationere i Letland som en del af NATOs fremskudte tilstedeværelse i de Baltiske lande.

 

Admiral Bauer hos Den Kongelige Livgarde.

Admiral Bauer hos Den Kongelige Livgarde.

Admiral Bauer hos Den Kongelige Livgarde. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Admiral Bauer var ligeledes ude at sejle med fregatten Peter Willemoes, der er et af de skibe, som Danmark løbende stiller til rådighed for NATOs stående flådestyrker. I 2022 indgik Peter Willemoes i en amerikansk hangarskibsgruppe omkring USA nyeste hangarskib USS Gerald Ford.

 

Admiral Bauer aflagde også besøg på Niels Bohr Instituttet i København. Niels Bohr Instituttet huser et NATO-center for udvikling af kvanteteknologi og nanoteknologi. Danmark har en anerkendt styrkeposition inden for udviklingen af disse teknologier, der er højt prioriterede i NATO.

 

Admiral Bauer og forsvarschef Flemming Lentfer på besøg på Niels Bohr-instituttet.

Admiral Bauer og forsvarschef Flemming Lentfer på besøg på Niels Bohr-instituttet. Foto: Niklas / Forsvaret