Cyberværnepligtige i Fredercia under deres afsluttende øvelse.

Cyberværnepligtige i Fredericia under deres afsluttende øvelse. Foto: Stine Holbech / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det er ikke alle, der har evnerne til at bekæmpe Center for Cybersikkerheds hackerangreb og spionage, men de cyberværnepligtige på Ryes kaserne i Fredericia har netop færdiggjort deres afsluttende øvelse, der har handlet om netop dét: At holde Center for Cybersikkerhed ude af et selvskabt netværk.

 

Iført uniform har de 16 cyberværnepligtige gennemført en uges øvelse, der har testet de færdigheder, som de værnepligtige har tilegnet sig de seneste 6 måneder. 

 

Øvelsen markerer enden på en 10 måneder lang værnepligt, som den 26. maj afsluttes med en ceremoni ved Føringsstøtteregimentet med deltagelse fra regimentschefen og Fredericias borgmester.

 

Fredericias borgmester overrækker ur til årets cybersoldat.

Fredericias borgmester overrækker kommunens ur til årets cybersoldat. Foto: Presseofficer Søren / Forsvaret

Stigende fastholdelse i Forsvaret

36 ud af 80, der har færdiggjort den 10 måneder lange cyberværnepligt, har valgt at fortsætte inden for Forsvarsministeriets område. På dette hold har 9 ud af 16 søgt videre i Forsvaret, og det er derfor en stigning fra tidligere hold.

 

”På dette hold har vi fra starten af fortalt de cyberværnepligtige, hvilke muligheder der er efter en endt cyberværnepligt. Det har vi gjort gennem virksomhedsbesøg og individuelle samtaler med de værnepligtige. Vi kan se på antallet af cyberværnepligtige, der er interesserede i at fortsætte ved Forsvaret, at det har virket,” fortæller holdfører seniorsergent Ami.

 

Efter endt cyberværnepligt er fremtidsmulighederne for ansættelse i Forsvaret inden for IT og cybersikkerhed, totalforsvarsreserve eller civile uddannelses- og jobmuligheder.

 

Video: Stine Holbech / Forsvaret

Cyberværnepligten bliver permanent

Det afsluttende hold cyberværnepligtige er det sidste hold, der færdiggør uddannelsen under den 3-års prøveperiode.

 

Nu er cyberværnepligten blevet en fast ordning og fortsætter som en uddannelse på lige fod med andre værnepligtsuddannelser.

 

Cyberværnepligten er en forlænget værnepligt på 10 måneder, hvor de først gennemfører en almindelig basisuddannelse i et af de tre værn. Derefter bruger de 6 måneder på en netværksuddannelse, hvor de lærer om cybersikkerhed, hackerværktøjer og får en IT-supporter-uddannelse.