Foto taget i forbindelse med Chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Poul Kiærskous tur rundt til de danske enheder i Afghanistan. Turen foregik i april 2008 under ISAF hold 5's udsendelse. Besøg ved de danske soldater i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan.

Arkivfoto taget i forbindelse med Chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Poul Kiærskous ved de danske soldater i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan i april 2008. Foto: Kristian Kold/Forsvaret.

Af Næstkommanderende DA PRT FEY, MJ H.D. Sørensen.

Så kom dagen, hvor vi fra det danske bidrag ved det tyske Provincial Reconstruction Team i Feyzabad (DA PRT FEY) i det nordøstlige Afghanistan skulle deltage i vores sidste parade. Nemlig vores egen afskedsparade.

Den 8. august klokken 1930 afghansk tid mødte alle op på den lille paradeplads i Camp Feyzabad klar til at tage afsked med det danske bidrag. Paraden startede med, at 16 fakkelbærere marcherede ind og tog opstilling omkring paradedeltagerne. Det var et smukt syn på en varm aften. Paraden havde deltagelse af Chefen for Regional Command North, General Weigt.

Både den tyske chef for PRT og generalen havde mange fine lovord til overs for vores deltagelse, og måden hvorpå vi som danskere har løst opgaven på vores egen gode måde. Begge beklagede meget, men accepterede naturligvis, den danske beslutning om at slutte indsatsen i provinsen Badakhshan.

Vores egen chef fik herefter ordet, og brugte lejligheden til at takke vores tyske værter for et virkeligt godt samarbejde. Han fremhævede også, at Danmark trækker sig ud af det nordøstlige Afghanistan for at kunne koncentrere de danske ressourcer i Helmand provinsen. Ikke fordi opgaven er løst i heroppe.

Som afslutning på paraden blev Dannebrog nedhalet en sidste gang og ført på plads i geleddet for at blive hjemtaget til Danmark.
Den eneste dansker, der nu er tilbage i lejren er DANIDA’s repræsentant Peter Noppenau. Han afslutter sin mission til september.

Efter paraden var tyskerne vært ved en flot afskedsreception i vores cafe/mødested P8. Her fortsatte afskedshilsnerne. Hvert enkelt medlem af det danske bidrag fik således overrakt eget diplom og skjold som tak for en god indsats.

Den næste overraskelse var, at tyskerne havde fløjet danske FAXE-dåseøl ind for at kunne sige farvel med maner. Den tyske chef udleverede personligt én øl til hver af danskerne og ønskede det danske kontingent held og lykke i fremtiden.

Som aftenens kulinariske overraskelse havde køkkenet lavet store mængder hot dog’s.

Hvis nogen havde fortalt os for fem år siden, at vi ville stå i en tysk lejr i det nordøstlige Afghanistan, spise Hot Dog’s og drikke FAXE-øl serveret af en tysk oberst, så havde ingen vel troet på det…?!

Da alle danskerne skulle op klokken 0230 for at forberede vores sidste DANCON-march, måtte vi desværre sige godnat til vores tyske værter tidligt på aftenen.

Det var alt i alt en storslået aften med en flot afskedsparade og en afskedsreception med flere overraskelser. Det var helt tydeligt for alle mandskabsgrader, at vi vil blive savnet. Der var mange, der gav udtryk for, at de meget gerne havde set os blive. Som flere udtrykte det: ”nu varer alle vores møder mindst en time mere, når de finder sted på tysk i stedet for på engelsk.”