[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Forsoning mellem gamle fjender

Af kaptajn-R Peter G. Pedersen, Forsvarskommandoen.
Foto: Michael Rosenbæk.

Danmark er med til at holde gravpladserne gennem et såkaldt trinationalt samarbejde med Tyskland og Østrig. Hvert år tager en håndfuld soldater fra hver nation på to ugers arbejde med at vedligeholde de gamle krigergrave. Sidste år var det gravene i og om kring den østrigske by Graz, der blev sat i stand.

En blodig fortid springer én i øjnene, når man ser på de mange europæiske kirkegårde med afsnit for faldne soldater. Ofre fra verdenskrigene og ofre fra længere tilbage i historien ligger side om side i jorden.
Korsene på gravene bærer præg af mange års vejrlig, derfor har nogle af nutidens soldater fået til opgave at holde gravstenene ved lige. Soldaterne mødes på tværs af landegrænser for at sone fortiden og mindes de døde.

Fra Gardehusarregimentet tog fem mand afsted til Graz i august måned. På byens centralkirkegård er der grave med tusindvis af faldne soldater fra 1. og 2. Verdenskrig.
Der var mange feltlazaretter i Graz under 2. Verdenskrig, og de døde her fra blev begravet på centralkirkegården.
Der er dog ingen danske soldater begravet på stedet, alligevel har Danmark sendt et hold soldater ned for at hjælpe med at sætte de mange grave i stand.
 
Forvitrede kors gav hårdt arbejde På centralkirkegården er der sat kors af beton over de faldne fra 1. Verdenskrig. Mange af dem var gået i stykker og var forvitrede af vind og vejr. Man tog derfor 132 af korsene op og erstattede dem med nye kors af granit. Arbejdet
bestod i at skrue navnepladerne af, grave korsene op og knuse dem til småsten, som de nye kors så skulle støbes fast til. De nye kors skulle rettes ind på lige rækker og blev holdt fast med træstolper, efter de var blevet støbt fast i jorden.
– Det var hårdt arbejde, især da temperaturen var oppe på 33 grader, men de lokale borgere i Graz var flinke til at komme forbi med kolde drikke og frugt, fortæller seniorsergent Michael Rosenbæk, der p.t. har orlov fra Gardehusarregimentet.

Grusomt
Også soldaterkirkegården St. Katrein am Hauenstein, der ligger 70 kilometer fra Graz, skulle sættes i stand. Her blev 80 trækors skilt ad, slebet og malet med træbeskyttelse, inden de så blev sat op igen. Borgmesteren i den lille by fulgte arbejdet og gav om aftenen middag på kroen.
Til middagen fortalte han om de tyske soldater fra 2. Verdenskrig, der lå begravet under korsene. De var alle faldet eller henrettet under grusomme omstændigheder i de sidste dage af krigen under kampene omkring byen.
Også en soldaterkirkegård ved Lebring, cirka 40 kilometer fra Graz,
blev sat i stand. Her var det faldne fra 1. Verdenskrig, der fik  trækorsene malet. Også flere monumenter fra verdenskrigene i og omkring Graz blev vedligeholdt.

Sammenhold
Det danske kontingent af soldater arbejdede under turen tæt sammen med de østrigske og tyske soldater, der blev talt tysk, og ud over det
praktiske arbejde blev der også tid til at lære hinanden bedre at kende. Der var arrangeret flere udflugter, og i en skydekonkurrence vandt overkonstabel Per Høj fra Danmark suverænt.

Under den afsluttende kransenedlæggelse og minde højtidelighed på centralkirkegården i Graz deltog repræsentanter fra de øverste
militære myndigheder, og Landdagspræsident Reinhold Purr holdt afskedstalen.

Gravene i Sønderjylland
Til september er det igen tid til at samle soldater fra Danmark, Tyskland og Østrig. Så er det primært krigergravene fra 1864 i Sønderjylland, der skal sættes i stand. Sidst, der blev sat krigergrave i stand i området, var i 2003, hvor arbejdet foregik på Flensborgs centralkirkegård.
Forsvaret stiller igen et kontingent på fem soldater til indsats for forsoning over gravene og arbejde for freden mellem de tidligere fjender.