[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Forsvaret fyrer i Korsør og Slagelse

15 civilt ansatte på Antvorskov Kaserne og 20 på Flådestation Korsør har udsigt til at miste deres job

Af Arne Svendsen og Henning Petersen

Ændringer indenfor forsvaret, der på landsplan rammer 1100 civilansatte, rammer også lokalt. På Antvorskov Kaserne fik 15 ud af 55 civilt ansatte tirsdag af vide, at de ikke skal regne med at beholde deres job efter 1. januar 2007.

Stabschef Kaare Pedersen oplyser, at der er to årsager til nedskæringen. For det første lægges materiel-tjenesterne for søværnet, hæren og flyvevåbnet sammen, med hovedkvarter i Ballerup. Det gør en del ledere overflødige.

- For det andet skal hæren jo ikke mere være en mobiliserings-hær. Det betyder, at vi skal have fjernet og solgt en del materiel fra depoter, som f.eks det på Rosenkildevej i Slagelse og det i Boeslunde. Det betyder også behov for færre folk til at passe materiellet, siger Kaare Pedersen.

Det er anden gang på kort tid der sker nedskæringer på kasernen. I april blev 24 stillinger overført til København.

På Flådestation Korsør vil cirka 20 nuværende medarbejdere direkte blive berørt af sammenlægningen af materieltjenesterne.
De pågældende er spredt ud på forskellige afdelinger og værksteder på flådestationen, men da overflødiggørelsen sker over en tre-årig periode, kan det i sidste ende resultere i, at naturlig afgang vil lægge en dæmper på egentlige afskedigelser.

- Der vil blive lagt vægt på at genplacere folk i andre funktioner, understreger den fungerende chef for administrationsafdelingen på Flådestation Korsør, orlogskaptajn Christian Jensen.