[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Nyt hold, nye talsmænd

Af: Landstalsmand Lars Mejer Helwig Hansen/Gardehusar Væggerløse/HESK og Landstalsmand Martin Malmgreen/1. Kompagni II UddannelsesbataljonLokata i uge 33 igangsatte det talsmandssystem, der vil være gældende i dette halvår af 2005. Udover deltagelse af de nyvalgte talsmænd fra Gardehusarregimentet var der for første gang deltagelse af værnepligtige talsmænd fra Livgarden og Det Danske Logistikcenter, hvilket er et resultat af den nye centraliserede talsmandsuddannelse.

Ugen bød blandt andet på undervisning i Talsmandsvirket, Retsforhold, Erstatningsansvar, Sikkerhed samt orientering ved Værnepligtsrådet.

Den nye uddannelsesform gav god anledning til erfaringsudveksling regimenterne imellem og skabte grobund for fremtidigt samarbejde. Talsmændene er nu ”klædt” på til at varetage talsmandsrollen. Benyt derfor din talsmand, hvis du har spørgsmål vedrørende din daglige tjeneste.Så er talsmandssystemet for alvor skudt i gang.

Introduktion af de to landstalsmænd
Ved afslutningen af LOKATA-ugen blev der blandt de valgte menige talsmænd for 1. og 2. kompagni i uddannelsesbataljonen udpeget en landstalsmand. Valget faldt på Martin Malmgreen fra 1. kompagni, 6. deling. Landstalsmanden for GHR kommer i de næste par måneder til at arbejde sammen med landstalsmanden for de menige i Hesteskadronen.
Pr. 1. august er det Lars M. H Hansen (GH Væggerløse), der har overtaget den post.

Landstalsmanden, GHR:
Mit navn er Martin Malmgreen. Jeg er 28 år og blev uddannet som jurist i 2004. Jeg er meget glad for at have fået til opgave at være landstalsmand, da jeg netop ser talsmandssystemet som en glimrende mulighed for at få værnepligtsforløbet til at fungere så problemfrit som muligt til glæde for såvel de menige som ledelsen.


Landstalsmand, HESK
Mit navn er Lars Mejer Helwig Hansen/ GH Væggerløse, 20 år gammel, sproglig student – og i tiden fra jeg blev student til min indkaldelse 1. februar 2005, tog jeg semesterfag i kommunikation, jura og global sikkerhedspolitik ved et universitet i Californien.
Jeg har i et halvt år fungeret som delingstalsmand, inden jeg blev landstalsmand – og igennem det arbejde, må det forventes, at den militære samarbejdsordning ikke er helt ukendt stof. Så trods aldersforskellen de to landstalsmænd imellem, vil den ”gamle” ofte indgå som sparringspartner for den nye LTM – et samarbejde med formål, at øge tilliden og respekten på alle niveauer.

I forlængelse af LOKATA-ugen, hvor vi blev ”klædt på” til at varetage vores roller som talsmænd, er der netop blevet afholdt de første talsmandsmøder for begge kompagnier samt for kompagnierne enkeltvis.

Ved talsmandsmøderne drøfter vi blandt andet de spørgsmål og emner, som I har bragt op på jeres ugentlige møde med jeres delingstalsmænd. Det er derfor vigtigt, at I gør flittigt brug af de ugentlige møder, idet talsmændene er jeres talerør til ledelsen og dermed jeres mulighed for at få indflydelse over jeres dagligdag her på kasernen. Med ønsket om en god værnepligt til jer alle.