[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Hærens Regimenters Hjælpefond

I Hærens Regimenters Hjælpefond er et antal legatportioner til rådighed i 2006.

Legatet kan tildeles hærens faste personel (officerer, sergent- og konstabelgruppen) efter ansøgning og/eller indstilling.

Hærens Regimenters Hjælpefond har følgende formål:

  • At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden.
  • At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved rednings- indsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selvom indsatsen ikke lykkedes.
  • At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Ansøgninger, med myndigheders påtegning, samt indstillinger skal sendes til:
"Hærens Regimenters Hjælpefond"
Hærens Operative Kommando
Postboks 59
7470 Karup J

Ansøgninger/indstillinger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 27. marts 2006.

Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond

I Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond er et antal legatportioner til rådighed i 2006.

  • Hærens Linieofficerskorps Hjælpefond har følgende formål:At støtte studier af militære emner og udgivelse af arbejder vedr. sådanne emner.
  • At påskønne officerers fortjenestefulde virke inden for hærens rammer.
  • At påskønne personer i hæren, der under faretruende situationer har udvist stort mod og beslutsomhed.

Indstillinger skal sendes til:
" Hærens Linieofficerskorps Hjælpefond"
Hærens Operative Kommando
Postboks 59
7470 Karup J

Indstillinger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 3. maj 2006.