[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Det er støvet og varmt, men ikke så varmt som for to måneder siden, da det mekaniserede infanterikompagni (MEKINF) var igennem den samme træning. Siden har MEKINF været en hel del i kamp og har gjort sig nogle meget vigtige erfaringer på alle niveauer. Nogle fra MEKINF er nu inde i Camp Bastion for at gøre sig klar til deres leave hjemme i Danmark, men inden de rejser, skal de vedligeholde deres materiel og videregive deres kamperfaringer til spejdereskadronen (SPJESK).

Soldaterne fra SPJESK er ankommet og har påbegyndt forberedelser til deres indsættelse. De klargør deres materiel og køretøjer og gennemfører en forberedt træningspakke. Træningen indeholder blandt andet nærkampskydninger, sanitetsforedrag, to-mands indtrængen og kamp i hus og gruppevis angreb på og indtrængen i hus.

Undervejs er der orienteringer fra soldater og befalingsmænd fra MEKINF med erfaringer fra kampene i Green Zone. Der er en helt naturlig interesse i at lytte til "instruktøren", for de gode råd og vejledninger kan spare spejderne for mange ubehageligheder og farer på kamppladsen. Der kommer mange spørgsmål fra spejderne og instruktørerne svarer seriøst og grundigt på alle spørgsmål.Den kamperfarne soldat fra MEKINFKMP kontrollerer og vejleder spejderne under gennemførelse af angreb og rensning af en compound.

Dagen afsluttes med spejderdelingens angreb på en hel compound med flere mindre bygninger inden i. Porten ind til compounden sprænges rigtigt af ingeniørgruppen. Det er voldsomt og støver meget, og under skydningen gennemføres sanitetsmomenter for at træne de sanitetssoldater, som skal følge spejderne under operationerne.

Den erfarne sanitetssergent, Niels, kontrollerer, hvordan sanitetsgruppen behandler den sårede soldat.

Alle procedurerne trænes. Både rekvirering af en helikopter til evakuering af den sårede og flytning af den sårede til et sted, hvor helikopteren kan lande.

Der kommer mange gode råd fra de erfarne soldater, og de fortæller gerne om, hvordan det er "i virkeligheden". Hvordan man føler det, eller hvordan man reagerer, når kampen raser. Det er godt for begge parter at snakke om de oplevelser.

MEKINF soldaterne snakker også sammen i pauserne, og de snakker mest om hvad de skal lave på deres leave. Hvad skal to professionelle danske soldater på deres velfortjente leave, efter at de har været indsat i de hårdeste kampoperationer?  Den ene skal med kæresten til Barcelona, og den anden skal hjem til sin et-årige datter og passe hende, når moderen starter på arbejde efter barsel. Og ja, de skal også have en øl eller flere.

Dagen slutter med noget af det, vi egentlig kæmper for herude, nemlig demokrati i praksis. Der skal afholdes folketingsvalg i Danmark, og derfor skal soldaterne i missionen naturligvis kunne stemme. Der er oprettet valglokale i et telt, og efter en lang dags træning til kampen mod Taleban - til støtte for den demokratiske udvikling - går de danske soldater til valglokalet. På en eller anden måde giver demokrati og folketingsvalg bare langt mere mening, når man er her.

Valglokalet til folketingsvalget er indrettet i et telt, og soldaterne står i kø for at stemme.