[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Hans-Christian Mathiesen, oberstløjtnant, chef for den danske styrke.

Den danske styrke i det nordlige Helmand har de sidste døgn været involveret i flere kamphandlinger langs en Taleban hovedlandevej. Alle danske soldater er uskadte.

Dele af den danske styrke i Helmand-provinsen patruljerer blandt andet i området mellem Musa Qala og Now Zad. Begge steder er der i øjeblikket indgået våbenhvile mellem Taleban og de lokale ældsteråd.

Våbenhvilen i Musa Qala har nu varet i godt tre måneder. 2 lette Opklaringseskadron fra Opklaringsbataljonen på Bornholm udgør størsteparten af patruljen. Forward Air Controllers, ammunitionsryddere, militærpoliti med flere er med til støtte.

En prop i hullet
Enheden opererer i det samme område som før jul og kender områdets geografi, lokalbefolkningens sympatier og Taleban-bevægelser temmeligt godt efterhånden. Opklaringseskadronens kendskab til området bliver udnyttet maksimalt i den nuværende operation, hvor der indgår indtil flere britiske enheder til støtte. Eskadronen har på tidligere patruljer erkendt en formodet Taleban-hovedlandevej, der flere steder løber gennem snævre passager som for eksempel bjergpas eller overgangssteder i udtørrede flodlejer.


Enheder fra den 2 lette Opklaringseskadron indsat i det nordlige Helmand. Arkivfoto.

Operationen
Det er sådant et sted, der er centrum for den igangværende operation. Og paradoksalt nok er de gentagne kampe med Taleban bevis på, at den nuværende operation har effekt. Formålet med operationen er at hindre Talebans bevægelsesfrihed og forøge mulighederne for at indgå et mere fredeligt samarbejde med lokalbefolkningen i blandt andet Now Zad. Det har længe været et ønske fra det lokale ældsteråd.

Selv om operationen koncentrerer sig om samme område gennem flere dage, har opklaringseskadronens delinger gode muligheder for at flytte sig rundt mellem forskellige stillinger. Det betyder, at enhederne flytter sig ud på de optimale kampafstande, når Taleban angriber. Med støtte fra de allestedsnærværende fly og egne lette morterer har enheden gode betingelser for at løse opgaven.


Danske soldater på besøg en lille landsby i det nordlige Helmand. Arkivfoto.

Dialog med lokale
Det meget dynamiske operationsmiljø fornægter sig heller ikke i dette område. I går kunne en af opklaringsdelingerne melde om et godt sted for en fremtidig genopbygningsindsats. Selv om der er kampe, så er der også dialog med de lokale i området, hvor enheden nu har været indsat siden den 6. januar. Men de lokale er meget forsigtige med at udstille deres sympatier. Når ISAF-styrkerne ikke er til stede, er lokalbefolkningen igen for en stund overladt til Taleban og narkobaroners forgodtbefindende.

Der er dog ingen tvivl om, at britiske og danske operationer kombineret med de lokale ældsteråds indflydelse og villighed til at forsøge at standse Talebans angreb peger i den rigtige retning. Der bliver færre steder, hvor der foregår kampe. I stedet arbejder den britiske styrkes ledelse sammen med provinsregeringen på at udbrede udviklingszonen mod både nord og syd. En udvikling der i øjeblikket giver anledning til forsigtig optimisme. Det ses blandt andet af travlheden ved den danske CIMIC-enhed, der varetager det civilt-militære samarbejde og støtter genopbygningen af Afghanistan.

Opklaringseskadronen fortsætter indtil videre sine operationer i det nordlige Helmand.