[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusarregimentet afholder kontaktarrangement og koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps torsdag den 4. oktober 2007, kl. 1900 – 2130 i Teatersalen.

Gardehusarregimentet inviterer alle ved regimentet samt civile organisationer og øvrige borgere i Slagelse Kommune til at overvære kontaktarrangementet og koncerten.


Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Trompetere fra Hesteskadronen vil i blå galla på festlig vis flankere scenen, og blæse regimentchefens signal.
 
Der vil være opsat skilte med henvisning til Parkering ved KFUM, og placering af toiletfaciliteter til M/K.  

Program:
Kl. 1845 - 1900  Ankomst til Teatersalen, Antvorskov Kaserne.       
Kl. 1900 - 1930  Velkomst og orientering ved regimentschefen.
                        Status i ændring af strukturen ved GHR og Antvorskov
                        Kaserne
Kl. 1930 - 2015  Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps
                        - 1. del.
Kl. 2015 - 2030  Pause (kaffe, øl og vand tilbydes i pausen).
Kl. 2030 - 2115  Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps
                        – 2. del.
Kl. 2115 - 2130  Afslutning og eventuelle spørgsmål.  

Deltagelse ved koncerten er gratis, men oplysning om antal deltagere meddeles til GSE/GHR på mail ghr@mil.dk (alternativt på lokal 5855-7608 eller 5855-7607).