[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusarregimentet gennemførte torsdag aften et kontaktarrangement og en koncert med Den Kongelige Livgardes musikkorps.


Den Kongelige Livgardes musikkorps.

Regimentschefen oberst I. H. Sørensen indledte med at byde velkommen til de fremmødte borgere og Den Kongelige Livgardes Musikkorps og bad herunder om 1 min. stilhed til ære for de to faldne fra Den Kongelige Livgarde. 

RC orienterede om uddannelsesforholdene og deltagelsen i internationale operationer og fremhævede den positive holdning som mange af de unge soldater udviste herunder den store procentdel, der fortsat ønsker at tegne videre kontrakt med forsvaret.

Endvidere omtalte regimentschefen samarbejdet i InterForce regi, hvor Salling Bank i Jylland, som den første virksomhed havde lovet at støtte samarbejdet med forsvaret - ved at etablere en stilling til evt. tilskadekommet person i f.m. tjeneste i internationale operationer.

Regimentchefen opfordrede herefter til et tættere samarbejde med Slagelse by og kunne i lyset heraf foreslå et samarbejde om et militært køretøj museum i Slagelse området. Dette kunne være til fælles PR gavn for Slagelse by og Garnisonen Slagelse.


Ca. 225 personer var mødt op.

Regimentschefen blev efterfulgt af lederen for det lokale støtteelement Dorte Petersen, der orienterede om strukturen i den nye Servicesektion.

Koncerten med Den Kongelige Livgardes Musikkorps blev en stor musikalsk oplevelse, som de ca. 225 personer der var mødt op – fik stor fornøjelse ud af.