[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Mads Rahbek, oberstløjtnant, næstkommanderende ved den danske Bataljon i Afghanistan

Det er rent faktisk det, vi oplever her i Afghanistan, nu hvor DANCON (det danske kontingent) har overtaget kommandoen i den centrale del af Helmand-provinsen. Trods de hårde kampe med Taleban og vores alvorlige tab, så er der en positiv tone at spore rundt omkring i befolkningen.

Ude i landområdet, hvor de danske soldater er indsat lige nu, har vi daglig kontakt med beboerne i de områder, vi har fjernet Taleban fra, og hvor vi nu sætter en kraftig begrænsning for Talebans færden og indflydelse. Beboerne i Green Zone er glade, fordi vi har fjernet Taleban fra området. Taleban truede de lokale til at udlevere mad, og de truede eller var voldelige, hvis de samarbejdede med ISAF styrkerne.


CIMIC (civilt-militært samarbejde) møde i Sandford.

Nu kommer de lokale for at få kompenseret de skader, som ISAF styrker har lavet. Der er nu et samarbejde om at få lavet broer på en vej, som både de lokale bønder og soldaterne bruger. Det er de første spæde skridt til at skabe tillid mellem afghanerne og soldaterne. Det næste skridt er at få identificeret,hvilke lidt større projekter, som vi kan få startet. Skolen skal findes, den er nu beboelse. Der skal findes lærere. Lykkes det, så er der økonomiske midler fra ISAF, som kan starte en skole op i landsbyen.


CIMIC ved det mekaniserede infanterikompagni holder møde med de lokale ledere.

Inde i byområdet Gereshk er det lidt mere kompliceret, for der er sikkerhedssituationen i øjeblikket ikke så god, grundet trusler om selvmordsbomber. Desuden så sniger der sig ind imellem Taleban-krigere ind i basar-området, hvor de benytter lejligheden til at dræbe afghanske politifolk.

Sikkerhedssituationen i Gereshk er en showstopper for udviklingen i byen. Civile udlændinge, eksempelvis hjælpeorganisationer eller udviklingsarbejdere, kan ikke færdes i sikkerhed endnu. Derfor er det svært at få gang i de store udviklingsprojekter. Civilt-militært samarbejde arbejder på at få gang i større projekter, som eksempelvis elforsyning og elfordeling og forbedring af infrastrukturen, men selv de har svært ved at færdes i byen, da de skal have militær eskorte.

Det lokale afghanske politi er lavt lønnet og mangelfuldt uddannet, og i et land med store mængder af narkotika der bevæges rundt, kan det være svært at opnå den nødvendige upartiskhed og håndhævelse af loven.

Desuden angriber Taleban gerne politiet, da de er svagest i forhold til den afghanske hær eller ISAF styrkerne. Politiet skal skabe den synlige sikkerhed inde i byen og medvirke til at holde Taleban ude af bykernen, så her er der behov for udvikling.

Politiet i byen uddannes af police mentor teams (PMT), som er en del af den organisation, som uddanner politiet i hele Afghanistan. Deres indsats dækker meget bredt fra uddannelse i politihåndværk til rådgivning i ledelse og styring af politistyrkerne internt, herunder også koordination og tilvejebringelse af alt fra uniformer, til våben og køretøjer. Udviklingen af politiet er meget væsentligt for befolkningen i byens opfattelse af begreber som lov og orden samt sikkerhed.

Den afghanske hær er ligeledes under opbygning. De hærenheder, som er i Gereshk-området, trænes af Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) og yder en aktiv indsats i Green Zone tæt på Gereshk. Da de også færdes i og omkring byen, er der behov for koordinering mellem politiet og hæren.


Afghan National Army.

En del af koordinationen i området i og omkring Gereshk gennemføres på ugentlige møder i Gereshk Steering Group (GSG). GSG består af repræsentanter for Helmand Executive Group (HEG), der er en gruppe af civile, der styrer udviklingen i Helmand, samt repræsentanter for ISAF-styrkerne (Den Danske Bataljon), ISAF CIMIC enheder, politi, militær, District Governor, borgmesteren, repræsentanter for byen og provinsen, Police Mentor Teams og OMLTs. Alt i alt en stor forsamling med meget forskellig baggrund.


Mødedeltagerne samles inden GSG mødet i Forward Operating Base Price.

For at komme tilbage til indledningen så er der trods problemerne med sikkerhedssituationen i Gereshk en meget positiv holdning i befolkningen og blandt myndighedspersonerne i provinsen over for ISAF.

Eid-festen, som fejrer afslutningen på Ramadan, blev gennemført på en stor plads i byen tilvejebragt ved ISAF midler og støtte. Her udtrykte flere stor taknemmelighed for ISAFs indsats for at forbedring af sikkerheden i såvel Green Zone, som i byen. Ligeledes udtrykte myndighedspersonerne, at ISAF er vejen frem for udvikling i området.

På GSG mødet blev der også udtrykt tilfredshed med det arbejde, som de forskellige enheder gør for at styrke sikkerheden. Der blev også af repræsentanter for befolkningen udtrykt utilfredshed med opgaveløsning og optræden fra eksempelvis politiets side. At kvinder deltager i den slags møder og kan give udtryk for deres egen eller befolkningens holdning til politiets kvalitet, er et lille positivt tegn på udvikling af demokrati.

Sammenfattende er det den danske Bataljons opfattelse at afghanerne generelt er glade for vores tilstedeværelse og vores indsats. De ønsker Talebans indflydelse fjernet, men er naturligvis bekymrede over selve kamphandlingerne og den terror, som Taleban påfører dem. Oftere og oftere hører man, at den almindelige afghaner er taknemmelig for, at eksempelvis danske soldater vil yde en indsats i et land så langt væk hjemme fra.

Nytter det noget? Ja det gør det!

Hvis vi hen over vinteren kan fortsætte det arbejde, vi har startet i det lokale område med de danske soldater og vise nogle resultater, så er vi kommet det første skridt. Hvis vi kan få de afghanske elementer inden for politi og militær til at gøre fremskridt i lokalområdet, så kan vi med de lokale råd få gang i de større projekter.
 
Afghanerne er et foretagsomt folkefærd, som ønsker at tage aktivt del i at forbedre deres vilkår. De ønsker en forbedring og flere og flere ser ISAF som vejen til den forbedring. Det her kan godt lykkes.

 FAKTA

Et flertal af den afghanske befolkning støtter de udenlandske soldater i landet. 60 procent siger, de er tilhængere af at have udenlandske tropper i landet. Kun 16 procent er direkte imod.

Over 40 procent ønsker, at styrkerne bliver så længe, som det tager at nedkæmpe Taleban-bevægelsen. Bare 14 procent siger, de bør forlade landet omgående. Det viser en rundspørge foretaget for canadiske medier.