[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Chefen for Hærens operative Kommando orienterer tirsdag den 13. marts kl. 10:00 - 11:30 befalingsmænd og officerer ved Gardehusarregimentet om Hærens tilstand på nuværende tidspunkt.

Orienteringen vil finde sted i teatersalen i regimentets centerbygning.

Efter generalens briefing vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Fra kl. 12:00 til 14:00 besøger CHHOK 2 Brigade.