[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Lasse Nelson, kaptajn, presseofficer

For den danske bataljon var også denne uge en forholdsvis stille en af slagsen, hvor der ikke blev gennemført større operationer. Det skyldes bl.a., at vi midt i ugen sendte nogle meget glade og forventningsfulde kammerater hjem på ferie og samtidigt fik nogle andre retur fra deres periode i familiens og vennernes skød.

Ugen gav soldaterne og enhederne tid til at vedligeholde køretøjer og alt det andet grej. Men flere nød også et par afslappende dage uden de store opgaver.

Fredag den 8. juni blev en skelsættende dag for Basra provinsen, da et bombeattentat med to biler blev udløst tæt på en markedsplads i byen Al Qurnah. Måske tænker man: "Endnu en bilbombe udløst blandt uskyldige civile", da meldingen kan minde om det, man ellers har set og hørt i medierne fra det centrale af Irak?

Men dette angreb var blot det andet i Basra provinsen i tiden, hvor den danske bataljon har været i området. Den første bilbombe eksploderede i april 2007 inde i Basra by. Stort set alle religiøse retninger, væbnede grupperinger, politiske partier med flere er beskyldt for det seneste angreb, som har rystet provinsen. Det var naturligt, at den lokale befolkning udtrykte deres bekymring for, at disse angreb også skulle blive en del af deres hverdag.

Antallet af beskydninger med raketter mod Contingency Operational Base (COB) kom op på 17 angreb i alt, men der var ingen nedslag i den danske lejr Camp Einherjer.

Poul-Erik og Kirsten, som hjemme i Danmark er skolelærere fra Fyn, driver vores KFUM-hjem, KUFFEN. De fik glæden af ekstra mange besøg i deres fristed, da soldaterne havde flere dage i lejren. Deres kager er beskrevet som: SUPER-MUMS!

Operationer
I Vordingborg ligger det såkaldte "Det Danske Internationale Logistik Center", som spiller en vigtig rolle for de danske styrker, som udsendes til verdens brændpunkter. Centret har sendt et hold logistiske eksperter herned til Camp Einherjer, hvor de sammen med vores egen stab og enheder skal planlægge vores forestående re-deployering ud af Irak, i første omgang til Kuwait.

Før alle stumperne - og det er rigtigt mange - pakkes i containere, køretøjer læsses, værksteder nedbrydes og mange andre forberedelser gøres, skal det hele efterses. Herefter afgøres det, hvad som kan sendes direkte til de styrker, som skal forøge bidraget i Afghanistan, og hvad som skal hjem til en større reparation i Danmark. Det arbejde stiller store krav til nogle de militære discipliner: Koordination, system og vilje.

Alle drenges drøm om hestekræfter og monstertrucks kan blive udlevet i Camp Einherjer. SVETRUCK løfter op til 18 tons, så hvis der var plads, kunne vi proppe fire indiske han-elefanter ind i containeren, uden at udfordre gaffeltrucken.

En Mercedes Geländewagen rulles ind, den fastsurres efter alle kunstens regler, klodses op og sendes til Afghanistan via landevej og søfart.

Panserinfanterikompagniet deltog i træningen af irakiske soldater i to dage. Træningen blev gennemført på det område, hvor den tidligere danske lejr, Camp Danevang, lå. Lejren ligger der godt nok stadig, men den blev foræret til den irakiske hær tilbage i april.

En gruppe af de irakiske soldater stiller op til "Kodak-moment" sammen med deres danske instruktører og tolk. Undervisningen var præget af alvor, tonen var seriøs, men humøret var i top samtidigt.

Spejdereskadronen eskorterede transporterne af de mange soldater, som skulle hentes efter ferie og de noget mere lystige soldater, som skulle hjem på ferie. Eskadronen var også reaktionsstyrke for en operation, som blev gennemført for at finde skjulte våben. Der blev ikke fundet nogen ulovlige våbenlagre. Spejderne skulle som reaktionsstyrke være klar til at forstærke operationen, hvis noget uventet skete. Eskadronen kunne køre hjem til Camp Einherjer, uden at den blev indsat.

Ingeniørernes ammunitionsryddere trænede bataljonens kampsoldater og andre, som også bruger mange timer på de irakiske landeveje, i hvordan man bedst muligt undgår vejsidebomber. Ingeniørerne hjalp også briterne, da deres store maskiner deltog i udbygning af en handlebane, hvor man netop træner forhold overfor vejsidebomber.

Samarbejde med irakiske sikkerhedsstyrker
Planen for uddannelse af de irakiske hærstyrker fortsatte i denne uge. Der blev ikke gennemført træning af politiet i denne uge.

Uddannelsen af instruktører fra den irakiske hær fortsatte med praktiske øvelser og en egentlig eksamen over to dage i denne uge. Eksamen blev en hård nød at knække for irakerne, som måtte gennem megen sved og tårer, før de stolte kunne modtage deres uddannelsesbevis. For de danske soldater, som stod for undervisningen og prøverne, blev dagene også en god oplevelse, fordi de fik håb om, at den irakiske hær snart kan overtage dele af sikkerhedsopgaven i det danske ansvarsområde.

Irakerne blev pisket gennem principperne om "ild og bevægelse". Man kan ikke flytte til en ny stilling, før man har overtaget i ildkampen - ellers vil det ske med en større risiko for liv og lemmer, lød parolen fra de danske soldater.

Genopbygning
Rebuilding Unit Denmark (RUD) mangler kun at føre ét projekt, som vi overtog fra det tidligere hold, i mål. Tilbage står så bare 35 af de oprindelige projekter, som vores hold startede efter ankomsten til Basra provins.