[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI) afholder, med forsinkelse, ordinær generalforsamling  
01. maj 2007, kl. 1500, i Auditorie I, med følgende dagsorden: 
   
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens fremlægning af bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse af forslag træder umiddelbart i kraft.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand. (ulige år) 
  7. Valg af kasser. (Da PP ikke længere er tjenestegørende i garnisonen) 
  8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  9. Valg af to bestyrelsessuppleanter (ulige år)
10. Valg af 1. revisor (ulige år).
11. Valg af 1. revisorsuppleant (ulige år).
12. Eventuelt.


Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen (Formanden KN K. Hauder) i hænde senest 27. april 2007. Foreningen vil være vært ved en forfriskning under mødet.