[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major Peter Abildgaard, presseofficer

Der er fortsat et antal opgaver i det danske ansvarsområde, som skal løses før de bedst mulige rammer er skabt for irakerne, når den danske styrke i området hjemtages til august i år.

Byen Al Hartha er bl.a. kendt for en stærk tilstedeværelse af Jaysh Al Mahdi (JAM) – en lokal politisk organisation, der anvender voldelige metoder til at nå sine mål.
 
Byen er samtidig opholdssted for flere medlemmer af JAM. Flere af disse medlemmer mistænkes for at stå bag angreb på de multinationale styrker i form af bl.a. beskydninger med håndvåben og morterer m.m. samt brug af vejsidebomber og tilsva¬rende.

Den Danske Bataljon har derfor gennemført en operation i Al Hartha. Formålet med operationen var at opspore og tilbageholde et formodet JAM-medlem samt sikre sig nødvendigt bevismateriale. Denne person er rapporteret som værende aktivt medlem af JAM og tidligere medlem af Saddams Husseins politiske parti, BATH. Han har tidligere været involveret i fjendtlige aktiviteter mod de irakiske sikkerhedsstyrker. Han er også kendt som ekspert i bl.a. vejsidebomber, og han menes at stå bag mange af disse angreb mod de multinationale styrker, heriblandt danske enheder.

Operationen blev gennemført i henhold til planen. Den pågældende blev tilbageholdt og en del materiale blev konfiskeret. Den tilbageholdte blev efterfølgende undersøgt af en dansk læge og overgivet I britisk varetægt til videre efterforskning mhp. at klarlægge hans evt. forbindelser til JAM.

Alle enheder er uskadte.