[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Årets Nijmegen-march finder sted i perioden 15.-18. juli i og omkring byen Nijmegen i Holland. Men allerede nu skal interesserede traveglade melde sig til, enten som hold- eller enkeltgængere.

Det officielle navn for den fire dage lange march er “91. Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen”, og den arrangeres af den hollandske organisation “De Koninklijke Nederlandse Bond vor Lichamelijke Opvoeding”.

Traditionelt trækker denne march tusindvis af gængere til fra hele verden, og Danmark har ry for at have en flot repræsentation med hvert år – ikke mindst på grund af det store islæt fra forsvaret og hjemmeværnet.

Der kan findes yderligere info om Nijmegen-marchen på www.nijmegen.dk. Her er anvisning på tilmeldingsprocedure, betaling med videre.

Deltagerne, der har fuldført marchen i overensstemmelse med reglerne modtager:

1. gang:
Et forgyldt bronzekors med KNBLOs ordensbånd.

2. gang:
Et forgyldt kronet bronzekors med KNBLOs ordensbånd.

3. eller 4. gang:
Et emaljeret bronzenummer "3" eller "4".

5. gang:
Et emaljeret sølvkors med KNBLOs ordensbånd.

6. gang:
Et kronet emaljeret sølvkors med KNBLOs ordensbånd.
7., 8. eller 9. gang:

Et emaljeret sølvnummer "7", "8" eller "9".
10. gang:

Et forgyldt sølvkors med KNBLOs ordensbånd.
11. gang:

Et forgyldt kronet sølvkors med KNBLOs ordensbånd.
12., 13., 14. gang etc.:
Et forgyldt sølvnummer "12", "13", "14" etc.