[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

CS, HHKF og HOD har indgået kriterieaftaler, der betyder, at tjenestemandsansatte sammen med ansættelsesmyndigheden nu har mulighed for at aftale en højere pligtig afgangsalder end 60 år.

For at kunne forlænge sin ansættelse gælder det blandt andet:

• At tjenestemanden efter sin helbredstilstand fortsat er i stand til at bestride stillingen
• At tjenestemanden fortsat er omfattet af tjenestemandslovens § 12, hvilket forpligter ham eller
  hende til at overtage en anden stilling
• At begge parter – tjenestemanden og ansættelsesmyndigheden – under forlængelsesperioden kan
  opsige ansættelsesaftalen

Tjenestemandsansatte har ikke retskrav på forlænget ansættelse eller, at den eventuelle forlængede ansættelse bliver i samme stilling som tidligere.

Vejledninger for aftalerne vil blive udformet efter direktionsmødet d. 24. oktober 2008.

Se aftalerne på FPT fiin (SA4).