[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Fredag den 6. november 2009

Arrangementet gennemføres på Antvorskov Kaserne, som en regimentsledet dag på kasernen.

Programmet for Arrangementet er således

0800 – 0815 Velkomst ved Chefen for Gardehusarregimentet
0815 – 0900 Fælles morgenspisning i cafeteriaet

0900 – 1500  Turnus i 3 hold

0900 – 1100  Besøg ved Hesteskadronen
0900 – 1100  Besøg ved Historisk Samling
0900 – 1100  Besøg ved I/GHR (Nye Infanterikampkøretøjer CV9035 MkIII)

1100 – 1300  Besøg ved I/GHR (Nye Infanterikampkøretøjer CV9035 MkIII) og frokost
1100 – 1300  Besøg ved Hesteskadronen og frokost
1100 – 1300  Besøg ved Historisk Samling og frokost

1300 – 1500  Besøg ved Historisk Samling
1300 – 1500  Besøg ved I/GHR (Nye Infanterikampkøretøjer CV9035 MkIII)
1300 – 1500  Besøg ved Hesteskadronen

1500 – 1600 Orientering og afslutning i CAF
1600 – 1700 Klargøring til socialt arrangement (grill)
1700 – ????  Grill arrangement

Orienteringer

• RC
• KTO
• Kammeratstøtteordningen
• ISAF hold 8

Spørgsmål omkring arrangementet bedes rettet til kontaktofficer ved Gardehusarregimentet,
kaptajn Steffen Scharff på tlf.: 58 55 76 03, alternativt mobiltelefon 20 40 26 41.

Med venlig hilsen
Tommy M. Paulsen
oberst
Regimentschef