[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Manja Mortensen & Lone Jensen


Manja Mortensen (2. Brigade - Antvorskov Kaserne) til venstre og Lone Jensen til højre er de to første kvindelige korporaler på den nye uddannelse.

Den 1. januar 2009 blev de to første kvindelige korporaler på den nye uddannelse udnævnt. Her fortæller Lone Jensen og Manja Mortensen om deres erfaringer med korporal-kurset.

Det har været et meget lærerigt kursus. Da vi ofte skal lære fra os eller instruere andre, er det rart at få udviklet vores kompetencer til dette. Det er også godt, at konstabel-gruppen endelig får mulighed for at blive løftet og videreudviklet, da der er mange, som ligger inde med stor faglig viden, som det vil være helt naturligt at videregive til andre. Endelig er det er en god “bonus”, at kurset er kompetencegivende i det civile.

Vi vil selvfølgelig opfordre alle, der får muligheden for at komme på “KP-kursus” til at sige ja tak. Vi håber, at der i fremtiden vil blive mulighed for, at vores gruppe kan bygge flere moduler på vores uddannelse. 

Vil du også være korporal ?
 
Før du kan indstilles til uddannelsen af dit tjenestested, skal du have udpeget en stilling som korporal (M113) i hjemlig struktur.

Allerførst er der en række krav, du skal opfylde:

•• du skal have gennemført reaktionsstyrkeuddannelsen eller tilsvarende
•• du skal have været udsendt i INTOPS
•• dit helbred skal være egnet/godkendt til udsendelse i INTOPS (helbred, tandstatus,  grundvaccination)
•• du skal have bestået træningstilstandsprøven
•• du skal mindst have grad som overkonstabel
•• du skal have bestået modul 1 i uddannelsen som voksenunderviser