[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Børnene i Baglandet er skrevet til forældrene. Folderen kan bruges som udgangspunkt til en samtale om, hvordan man som voksen bedst støtter barnet i at håndtere det at have en forælder eller anden nær pårørende udsendt i en international operation.

Ungt Bagland er skrevet til de unge. I folderen bliver det beskrevet, hvordan det kan opleves at have en nær pårørende udsendt i en international operation, og hvad man som ung kan gøre for, at det kommer til at gå så godt som muligt.

Professionel i Baglandet er skrevet til lærere, pædagoger og andre professionelle. Folderen er tænkt som inspiration til, hvordan man som professionel kan støtte et barn eller ungt menneske, der har en far, mor eller anden nær pårørende udsendt i en international operation.

Sådan rekvireres folderne
Hvis der blot er behov for enkelte eksemplarer af pjecerne, kan disse bestilles ved Forsvarsakademiet på tlf. 3915 1496.

Større antal af folderne (over 10 stk.) kan rekvireres ved telefonisk henvendelse til Forsvarets Materieltjeneste, Kort- og Publikationssektion, på tlf. 5830 8757.