[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Nu er nye danske soldater på plads i Helmand i Afghanistan. Onsdag blev ansvaret – og fanen – overdraget fra Hold 6 til Hold 7. Det skete ved en parade i MOB Price med deltagelse af staben i Hold 7 og de stabsmedlemmer fra Hold 6, der endnu ikke var taget hjem.


Onsdag gav chefen for Hold 6, oberst Keld Christensen, fanen videre til chefen for Hold 7, oberst Frank Lissner.

Den afgående chef, oberst Keld Christensen, takkede sit hold og mindedes de kammerater, der mistede livet i udførelsen af opgaven, og han understregede, at deres død ikke har været forgæves. Der er opnået store resultater i løbet af det halve år, Hold 6 har haft ansvaret i Gereshk-distriktet.

Til Hold 7 sagde den afgående chef, at de nu det kommende halve år skal fortsætte vandringen på vejen mod et bedre Afghanistan. Men de må også forudse, at det bliver en vandring med små skridt.

- I må væbne jer med tålmodighed. Der bliver også skridt baglæns. Men jeg er sikker på, at der bliver flere skridt fremad end bagud. Og jeg er sikker på, at når I om seks måneder står her og skal rejse hjem, så vil I stå med samme gode følelse af, at man har gjort noget vigtigt, sagde Keld Christensen.


Oberst Keld Christensen sagde sine folk tak for indsatsen de seneste seks måneder, hvorefter han til Hold 7 sagde, at de må indstille sig på en vandring med små skridt mod et bedre Afghanistan.

Den nye chef, oberst Frank Lissner, sagde til det afgående hold, at under forberedelserne hjemme har Hold 7 sat sig det mål at gøre det bedre end Hold 6. Men efter de nu er kommet herned og har været gennem en omfattende overdragelse af opgaverne, har han og hans stab måttet indse, at det bliver svært at leve op til målsætningen om at gøre det bedre.

- Jeg er imponeret over de mål, der er nået her i området. Jeg vil love, at vi vil fortsætte ad samme spor, som I har lagt, sagde Frank Lissner, der til sine egne folk sagde, at det er en vanskelig opgave, de nu står overfor, men at de skal minde hinanden om, at opgaven skal løses endnu bedre end det hold, der nu tager hjem.

- Nu er det virkelighed, det, vi har talt om derhjemme. Nu står vi i opgaven, og jeg vil bede jer om at leve op til det motto, vi har aftalt hjemmefra: En for alle, sagde obersten, hvorefter hele hans stab råbte:

- Alle for en!