[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Ligemænd på rette vej
AFGHANISTAN, Helmand: Afghanske og danske soldater går skulder ved skulder i Green Zone. ”Partneringen” er kommet godt fra start

Af Mads Rolf Ahrenskjær, presseofficer, Den Danske Kampgruppe ISAF 9

Soldaterne fra 3. Kandak (bataljon), der samarbejder med Den Danske Kampgruppe, er kommet godt fra start. Efter fire ugers samarbejde er chefen for det danske Charlie-kompagni, major Ronni Holm Hansen, meget tilfreds med sine nye partnere, der nu indgår på lige fod med de danske soldater i området omkring lejren Budwan.

 - Charlie-kompagniet arbejder sammen med 1. ANA Tolay (KMP). De ankom den 25. maj 2010 klokken 1600. Så vi har arbejdet med dem i små fire uger. 1. Tolay består af ca. 85 mand. Tolayen er opbygget på samme måde som Charlie-kompagniet med en kompagnichef, delinger med delingsførere og grupper med gruppeførere, siger major Ronni Holm Hansen.

De afghanske soldater yder et værdifuldt bidrag til arbejdet i området omkring Budwan, da de civile i området har en helt anden tilgang til patruljerne, når der er afghanske soldater med. Og for kompagnichefen er der ikke den store forskel, når han planlægger aktiviteterne.

- Når vi går fælles patruljer, er det, som hvis jeg går med to af mine egne delinger. De afghanske soldater går som en selvstændig deling, der, i koordination med min deling, sørger for at løse patruljeopgaverne. Vi har gået patruljer i området, hvor ANA sammen med CIMIC har gennemført Reassurence (tilstedeværelsespatruljer) og CIMIC Patruljer. Det vil sige, at CIMIC, og nogle gange jeg selv, er gået rundt og har talt med de lokale indbyggere sammen med ANA.

Oplevelsen af at være sammen med ANA og de lokale er rigtig god. Interaktionen med de lokale og den positive respons er meget mere udtalt, når der er ANA-soldater med. Vi har også været i Green Zone sammen. Igen har ANA delingen indgået som en ligeværdig deling sammen med mine danske soldater. Her har de sammen med vores deling været beskyttelse for CIMIC-arbejdet, de har lavet selvstændige check points, sikret af danske soldater og gennemført IED søgning, forklarer den danske kompagnichef.

De afghanske soldater får støtte af to britiske soldater, der rådgiver de afghanske soldater og chefer. Når der er ”partnerede” patruljer ude, sidder der afghanske signalfolk i kompagniets taktiske operationscenter, så chefen hurtigt kan kontakte og styre delingerne ude på jorden.

De afghanske og danske soldater deles også om vagterne i lejren. Der står døgnet rundt en dansk og en afghansk soldat sammen i de stillinger, som bevogter Budwan mod angreb.

 Partnere i lejren
Når de danske soldater skal gå patruljer sammen, er det også kun naturligt, at de bor og færdes sammen. Så chefen for Charlie-kompagniet har lagt stor vægt på, at afghanerne har fået så gode vilkår som muligt.

- De bor sammen med alle andre i FOB Budwan, der til lejligheden er blevet udbygget. De bor i telte lige nu, men der er ved at blive bygget nogle HABS (beskyttede indkvarteringsrum) i deres område også. Ellers deler vi faciliteter sammen. I begrænset omfang bliver de tilset på vores infirmeri, de kan benytte volleyballbanen og gør det, de kan bruge styrketræningsområdet og har gjort det, og de kan bevæge sig frit rundt i hele lejren og gør det, fortæller majoren, der har været chef i Budwan siden februar.

Et af de områder, hvor afghanerne stadig halter lidt bagefter danskerne, er på det logistiske. Så Charlie-kompagniet gør meget ud af at støtte med forsyninger og ikke mindst hjælpe det afghanske kompagni med at lave en struktur, der kan håndtere logistikken og sørge for, at afghanerne bliver selvforsynende gennem deres eget system.

Socialt samvær
I den fritid, der trods alt også er i Budwan, er soldaterne fra de to nationer også sammen.

- Vi har været inviteret til både te og dans ved vores afghanske kolleger. Desværre har vi ikke fundet tid til en visit, hvor vi har inviteret vores partnere herover. Men vi arbejder lige nu på at lave et arrangement, hvor vi kan være sammen under nogle lidt mere afslappende forhold. Så helt overordnet er jeg meget tilfreds med samarbejdet, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at afghanerne har overrasket både mig og folkene uhyre positivt, slutter Ronni Holm Hansen.