Reserven Jydske Dragonregiment øver scenarier 2022

Regimentets fælles stab øvede håndtering af mange forskellige opgaver, herunder for eksempel større ulykker i nærområdet, støtte til troppesamlinger og gradvise beredskabsforøgelser.

Som alle andre af Forsvarets myndigheder på faste installationer har også Jydske Dragonregiment en bred vifte af opgaver som skal forberedes – såvel fredstidsopgaver, som opgaver i krise og krig.

Derfor er det vigtigt, at regimentets stab hurtigt kan blive styrket med en dygtig og veltrænet reserveenhed. Øvelsen var et vigtigt element i det langsigtede træningsforløb af reservestyrken, som regimentet har forberedt i længere tid.

- Jeg er meget tilfreds med de gode resultater og den vigtige læring, som blev udbyttet af uddannelsen og øvelserne, udtaler stabschef major Kim Birkmose Schmidt.

Det glæder især majoren, at reserven var så engageret og kompetent under hele øvelsen.

- Regimentet råder over meget dygtige soldater, befalingsmænd og officerer af reserven, og samarbejdet med den faste stab gik forbilledligt, udtalte han og fortalte desuden, at regimentet bygger videre på erfaringerne fra uddannelsen med yderligere planlægning og flere øvelser de kommende uger og måneder. 

[]-res øvelse 22-1-web2-2022-[ARTIKEL].jpg

Under øvelsen blev de forskellige stabselementer løbende udfordret med realistiske indspil som gradvist eskalerede situationerne.