LYRA varetager den maritime offentlige radiosikkerhedstjeneste og overvåger døgnet rundt de maritime nød- og sikkerhedsfrekvenser.

 

LYRA varetager forholdet over for den almindelige skibsfart med hensyn til alarmering og løbende orientering ved kritiske situationer på havet.

 

LYRA varetager lyttevagt på maritim VHF kanal 16 og på DSC og i den forbindelse varetager alarmeringstjeneste i forbindelse med nødstedte på havet.

 

LYRA arbejder tæt sammen med JRCC i forbindelse med NØD- IL- og sikkerhedsmeldinger og assistere JRCC med at finde lokale ressourcer til søs der kan hjælpe ved en hændelse.

 

LYRA råder over nedenstående arbejdskanaler, som variere efter hvor i Danmark man befinder sig. Er der behov for et rutinekald til LYRA skal det indledende kald gennemføres på Kanal 16 hvorefter Radiooperatøren overfører samtalen til en arbejdskanal.


LYRA assistere Søfartsstyrelsen med oplæsning af navigations advarsler samt DMI med varsler om overisning, kuling og storm. Information om aktive skydeområder kan indhentes ved telefonisk henvendelse til Lyngby Radio.

Sidst opdateret 9. marts, 2022 - Kl. 08.06