Gruppe af soldater i MTS-uniformer

Forsvarets beholdning af uniformer er lige nu lavere end tidligere.


Honnør:
Hvornår kommer de nye uniformer?


Kasper Riis, chef for Kapacitetscenter Udrustning: Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men vi kan sige, at vi er i en udbudsproces med det nye uniformssystem. Derfor forsøger vi at nedbringe lagerbeholdningen af det eksisterende, så vi ikke står med en kæmpe pulje af uniformer, når de nye kommer.

 

Honnør: Så beholdningen af uniformer lige nu er lavere end tidligere?

 

Kasper Riis, chef for Kapacitetscenter Udrustning: ”Ja, det er den.”

 

Tom Elvius-Brisson, chef for Forretningsområde Soldaten: ”Målsætningen er, at soldaten helst ikke skal kunne mærke det. Nu siger jeg ”helst ikke”. Hvis det er en yderstørrelse eller en meget gængs størrelse, man har brug for, kan det være, at stumpen kommer fra et andet depot. Men selv om udgangspunktet er, at soldaten ikke skal kunne mærke det, så ville vi da være nogle skarn i vores lagerstyring, hvis ikke vi forsøger at bringe lagrene længst muligt ned, så vi ikke har til 10 år af det eksisterende liggende, når det nye kommer.”

 

Kasper Riis, chef for Kapacitetscenter Udrustning: ”Men der er jeg nødt til at sige, at vi har et tæt samarbejde med Supply Chain-divisionen herunder forsyningscentrene og hoveddepotet for at sikre, at soldaterne har de uniformer, de skal bruge. Der foregår meget tæt kommunikation og koordination for at få det her til at lykkes.”

 

Jan Olav Skogøy, vicechef for Supply Chain Divisionen: Som Tom siger: Hvis der mangler noget et sted, så gør vi alt, hvad vi kan for at finde det et andet sted og få det hen til dem, der står og mangler det.

 

Kasper Riis, chef for Kapacitetscenter Udrustning: ”Nu vi taler om uniformer - ikke fordi vi vil fralægge os ansvaret - men vi har været i en pandemi, hvor hele verden har været påvirket. Og det har haft en meget stor påvirkning på levering. Især uniformer har været meget hårdt ramt. Der er uniformsstørrelser, som vi skulle have haft leveret for et år siden, og som vi stadig ikke har fået leveret. Så jeg vil ikke afvise, at der er steder, hvor der er lave beholdninger af en given størrelse. Det er sådan set ikke, fordi der ikke har været rettidig omhu. Det er fordi, der skete noget meget alvorligt nede i Wuhan for snart to år siden.”

 

Tom Elvius-Brisson, chef for Forretningsområde Soldaten: ”Den havde vi ikke lagt ind i vores sikkerhedsbeholdning. Det erkender vi.”

 

Kasper Riis, chef for Kapacitetscenter Udrustning: ”En ting er produktionsfaciliteter i Asien. En anden ting er transportmulighederne. Når vi tænder for nyhederne, kan vi jo se, hvor store problemerne er med at få fragtet gods fra Asien til Europa. Fordi der hverken er nok containere eller skibsfaciliteter. Når vi er i en fase, hvor vi forsøger at nedbringe beholdningerne på vores uniformer, så er vi mere sårbare. Det er ikke noget, vi ikke har forsøgt at gøre noget ved. Men pandemien har været udfordrende. Så snart vi konstaterer, at der er en udfordring, kommunikerer vi ud til de operative myndigheder.”

 

Læs mere om FMI's arbejde i magasinet.

 

Sidst opdateret 19. november, 2021 - Kl. 12.56