Overdragelsesparade fra Hold 12 til Hold 13. Foto: Forsvaret

Ansvaret overdrages fra Hold 12 til Hold 13 ved en kort parade i Kabul, Afghanistan. Foto: Presseofficeren, Resolute Support / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence – den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland
Den seneste uge har de danske soldater fra enhanced Forward Presence i Estland (eFP) trænet forsvar og angreb i de tætte estiske skove. Ugen har også budt på de første skydninger med det tunge maskingevær på de helt nye Piranha 5 køretøjer.


De britiske soldater fra ”First Fusiliers”, der indgår i det britiske bidrag til eFP-styrken i Estland, mindes hvert år slaget ved Minden i 1759. I den anledning var de danske soldater inviteret til at dyste i en række idrætsgrene og deltage i efterfølgende socialt samvær.

Danskerne takkede for invitationen til at mindes slaget ved at vinde en række individuelle præmier. Det danske eFP-bidrag løb tilmed med den samlede sejr foran de britiske kompagnier.
Danskerne takkede for invitationen til at mindes slaget ved at vinde en række individuelle præmier. Det danske eFP-bidrag løb tilmed med den samlede sejr foran de britiske kompagnier. Foto: Presseofficeren, enhanced Forward Presence / Forsvaret


Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

 


Operation Barkhane - Mali

De danske soldater ved helikopterdetachementet har den seneste uge flyttet 225 personer og cirka 700 kilo gods med de to transporthelikoptere.

Samlet set har detachementet fløjet 115 timer, flyttet 810 personer og løftet 25,5 tons gods i juli, samtidig med at begge helikoptere har været igennem større eftersyn på skift.

M-507 på mission over Mali
M-507 på mission over Mali. Foto: Presseofficeren, Barkhane / Forsvaret


Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 

Resolute Support Mission – Afghanistan

Hverdagen for det danske bidrag i Kabul har i den forløbne uge været præget af overdragelse fra Hold 12 til Hold 13 på tværs af enhederne i størstedelen af missionen.

I Hamid Karzai International Airport North har det nationale støtteelement og det danske element Hold 12 overdraget til Hold 13 og støttet i dennes opstartsfase.

Ansvaret overdrages fra Hold 12 til Hold 13 ved en kort parade
Ansvaret overdrages fra Hold 12 til Hold 13 ved en kort parade. Foto: Presseofficeren, Resolute Support / Forsvaret

Det danske militærpoliti i Hamid Karzai International Airport North gennemfører fortsat overdragelse til det nye hold, der bliver sat grundigt ind i arbejdet og de lokale procedurer. I løbet af ugen er der blevet foretaget patruljer i lejren. Patruljen er sammensat af danskere fra både til- og afgående hold så de praktiske erfaringer overdrages bedst muligt.

Sikrings- og eskortebidraget er også i fuld gang med overdragelsen. De nye kørere bliver videreuddannet på de pansrede køretøjer, de skal bruge i missionen.

Overdragelsen fortsætter den næste uge, da der stadig ankommer soldater fra Hold 13 efter 14 dages karantæne i Skive.

MP udfører fartkontrol.
Det danske militærpolitibidrag gennemfører overdragelse af de praktiske forhold. Her gennemfører soldater fra Hold 12 og 13 fartkontrol.

Resolute Support-missionen meldte i løbet af sommeren ud, at man, grundet coronavirus/covid-19, forlænger perioden med krav om karantæne og minimering af bemanding i missionsområdet. Det betyder, at Danmark for en periode har sendt 18 soldater færre ud på august-holdet end tidligere planlagt.
 
De 18 soldater er fordelt på missionens forskellige enheder, så der er ikke tale om, at Danmark har nedlagt enheds-bidrag i missionen. Det samlede antal danske soldater i missionen er derfor i skrivende stund cirka 120 soldater.


Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her