Bidraget har gennemført og planlægger fortsat at gennemføre mere træning sammen med de portugisiske kollegaer på basen.

Danske fly træner med italienske kollegaer. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget – Bagdad, Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 51 aktiviteter i  forbindelse med opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til seks møder indenfor den internationale zone og 17 møder udenfor den internationale zone. Ud over det har enheden gennemført en tur til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team, der står for sikkerheden for chefen for den internationale NATO-mission, har eskorteret til fem møder indenfor den internationale zone og syv møder uden for den internationale zone.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven består af estiske, spanske og polske delinger, som under danske ledelse har gennemført 13 ture i den internationale zone og 14 ture udenfor den internationale zone i den forgangne periode.

 

Uge 42 har været travl i Union 3, hvor de danske soldater bor og arbejder med missioner i Bagdad og dermed en del køreture med rådgiver. Derudover har der været en del begivenheder i lejren.

 

I den forgangne uge har det danske element gennemført FITTEST TEAM-konkurrence, hvor soldaterne i hold af fire konkurrerede i forskellige cross fit-discipliner og dermed fandt det stærkeste hold i lejren. Konkurrencen var opdelt i seks heat, som hver udfordrede alle deltagere helt til grænsen, og som gav alle tilskuerne god underholdning. Det danske element har i denne uge også været vært for den klassiske DANCON-march, som har været en tradition ved alle udsendte danske styrker siden 1972. I år var DANCON-marchen slået sammen med Veteranmachen, som er en relativt nystiftet tradition, der har til formål at samle penge ind til veteranarbejde i Danmark.

 

Stilleperioden i forbindelse med valget gav soldaterne mulighed for at brugte ekstra tid på idræt, foredrag og intern besøgsvirksomhed og et indblik i eksempelvis helikopterbidragets opgaver.

Foto: Forsvaret

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Air Base, Irak

Helikopterbidraget har i den seneste periode gennemført en række flyvninger for missionen. Der blev flyttet 81 passagerer og 937 kg gods med en sammenlagt flyvetid på 5 timer og 36 min.

 

Bidraget har efter vedligeholdelse igen to operative helikoptere, hvilke giver mulighed for større fleksibilitet, når der skal flyttes personel og transporteres gods. Samarbejdet med spanske Task Force Torro er stadig aktivt, og der planlægges fortsat på fælles flyvninger.

 

 

Baltic Air Policing – Litauen

Flyvning i den forgangne uge har igen været præget af vejrmæssige udfordringer. Der er derfor blev fløjet på to af de planlagte 6 flyvedage.

 

Bidraget har gennemført samtræning med det italienske detachement, der er udstationeret på Amari Air Base i Estland. Her er der blevet trænet 2 mod 2-kamp med deres Eurofighter-fly i de estiske træningsområder.

 

I løbet af ugen har bidraget fået adgang til Hal 1, hvor gulvet har været under reparation. Bidraget har anmodet litauerne om at udsætte en planlagt reparation af gulvet i Hal 2, så alle fire fly kan stå under tag. Dette er af stor vigtighed, da bidraget allerede nu er begyndt at opleve frost og sne.

 

Bidraget har gennemført og planlægger fortsat at gennemføre mere træning sammen med de portugisiske kollegaer på basen.

Foto: Forsvaret

Der har ikke været skarpe afvisningsmissioner i den seneste uge. Der er per mandag den 25. oktober blevet fløjet 38 missioner (patruljeflyvninger med to fly), heraf 10 skarpe aktiveringer.

 

Operation Inherent Resolve – Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

På Shaw AFB er kommandoen nu overdraget fra Hold 27 til Hold 28, og hold 27 er efterfølgende rejst hjem. Alle operatører på hold 28 er per 21. oktober fuldt operativt certificeret og integreret med 727th Expeditionary Air Control Squadron, hvor de nu de næste fire måneder indgår i vagtturnus med daglige operative vagter i operationsrummet.

 

Video: Kasper Birkenfeldt / Forsvaret