F-16 Fighting Falcon

Det danske afvisningsberedskab består af to F-16 Fighting Falcon. Omkring 90 procent af deres aktiveringer i de seneste tre år var over Østersøen. (Foto: Forsvaret)

Af Thorbjørn Forsberg, Forsvarskommandoen

 

Med blot få minutters varsel er to danske piloter året rundt klar til at gå på vingerne i hver deres F-16 Fighting Falcon på Flyvestation Skrydstrup. De er på beredskab dag og nat med den overordnede opgave at hævde og håndhæve Danmarks suverænitet samt yde støtte til civile fly.

 

I januar og februar har det dog været nogle relativt rolige vagter. Det er kun blevet til trænings- og patruljeringsture, mens de egentlige aktiveringer lader vente på sig.

 

”Ja, det har været nogle rolige vagter i årets begyndelse. Kigger man på tallene, så kan man se, at antallet af aktiveringer svinger fra måned til måned, mens det samlede antal faktisk ligger nogenlunde stabilt fra år til år,” forklarer brigadegeneral Karsten Fledelius Jensen, som er chef for Flyvevåbnets nationale luftoperationscenter. Det kaldes i daglig tale NAOC – National Air Operations Centre.

 

Det lave antal i årets begyndelse er da heller ikke usædvanligt i forhold til de samme måneder i de senere år. Det gennemsnitlige antal aktiveringer i januar måned fra 2015 - 2021 er på blot én – og for februar endnu lavere, godt en halv (0,57).

 

Det totale antal aktiveringer af afvisningsberedskabet for 2015 til og med 31. marts 2021:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 0 1 0 1 4 1 0
Februar 2 0 0 1 0 1 0
Marts 7 2 0 1 4 0 2
April 6 4 0 3 8 3 -
Maj 3 3 6 5 1 0 -
Juni 8 1 10 17 12 11 -
Juli 4 0 1 1 4 3 -
August 2 4 3 0 8 8 -
September 5 4 8 6 4 10 -
Oktober 1 1 7 0 2 1 -
November 1 1 0 3 0 2 -
December 1 0 2 0 0 2 -
Total 40 21 37 38 47 42 2

 

De fleste aktiveringer skyldes russiske fly

Aktivering af afvisningsberedskabet sker via NAOC, som sammen med Flyvevåbnets Air Control Wing holder øje med Danmarks luftrum. Flyene sendes på vingerne, når for eksempel et uidentificeret fly er på vej mod dansk luftrum. Så kan de to F-16 identificere, hvem det er, og om nødvendigt sørge for at det ikke flyver ind i dansk luftrum. Opgaven kan også være at kontrollere landingsstellets beskaffenhed på et civilt fly eller at hjælpe det med at finde et sted at lande, hvis der er problemer med navigationsudstyr, radiokommunikation eller lignende.

 

Det er dog typisk russiske militærfly, som patruljerer i internationalt luftrum, der får afvisningsberedskabet på vingerne. Når russerne patruljerer i Østersøregionen, vil deres rute ofte ligge lige op ad de omkringliggende landes luftrum – og de forskellige nationers afvisningsberedskaber bliver derfor aktiveret. Således også det danske. Det hænder også, at russiske fly flyver langs kanten af det norske luftrum og ud over Nordsøen, hvor de danske fly så er klar til at modtage dem. Egentlige krænkelser af dansk luftrum er dog meget sjældne.

 

”Ud over at afvise de russiske fly er vi der også for at øge sikkerheden for resten af flytrafikken. Russerne flyver i reglen uden tændt transponder (et system, der synliggør og identificerer fly over for andre, red.). Det danske afvisningsberedskab har imidlertid deres tændt, og på den måde sørger vi for, at kommercielle og private fly kan se, at vi er der,” forklarer brigadegeneral Karsten Fledelius Jensen.

 

Omkring 90 procent af afvisningsberedskabets aktiveringer siden 2018 var over Østersøen (til og med 31. marts 2021):

Aktiveringer / år 2018 2019 2020 2021
Total 38 47 42 2
Heraf over Østersøen 34 44 37 2
Andel over Østersøen i % 89,47 % 93,62 % 88,1 % 100 %

Fakta om afvisnings-beredskabet

Afvisningsberedskabets opgave består i at hævde og håndhæve dansk suverænitet og yde støtte til civile fly. Det betyder, at kampflyene både skal vise tilstedeværelse og være i stand til at forsvare det danske luftrum.  

 

Beredskabet består af to F-16 Fighting Falcon kampfly, der er klar til at lette med få minutters varsel døgnet rundt. Flyene står på Flyvestation Skrydstrup, hvor de danske kampfly har hjemme.

 

Formålet med at have flyene på beredskab er, at de så med meget kort varsel kan reagere på aktiviteter i luften, der truer Danmarks sikkerhed eller udgør en trussel mod flytrafikken. Flyene står ved landingsbanen med skarpe våben og kan fra Skrydstrup være i alle afkroge af det danske luftrum på ganske få minutter.

 

De dage flyene ikke er indsat i regulære afvisninger, flyver piloterne træningsture og afpatruljerer luftrummet, mens de holder deres færdigheder ved lige.