Miljøskibet Gunnar Seidenfaden under øvelsen Balex Delta 2022.

Miljøskibet Gunnar Seidenfaden under øvelsen Balex Delta 2022 sammen med det lettiske skib Varonis. Foto: Nanna / Forsvaret

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Scenariet i øvelsen er, at containerskibet Alfa kolliderer med olietankskibet Baltic Cura. Det betyder, at der opstår brand og olieudslip. Dertil vil der være personer, som er tilskadekommet.

 

I øvelsen slipper olien ud med en hastighed af hele 30 kubikmeter i timen, så beredskabet skal øve sig i at reagere hurtigt for at få stoppet udslippet og inddæmmet og opsamlet den olie, som allerede er sluppet ud - både på havet og på kysten, hvis olien når dertil.

 

Samtidig er der farligt gods og miljøfarlige kemikalier ombord på containerskibet, som også risikerer at forurene havet. Dette skal beredskabet også forhindre og bekæmpe.

 

“Det her er en kærkommen lejlighed til, at vi kan øve os sammen med beredskaberne og miljøskibene fra vores nabolande. Det betyder, at hvis der en dag sker en rigtig miljøkatastrofe, vil vi være klar til at hjælpe - også på tværs af landegrænser, og vi kan rekvirere hjælp fra vores nabolande," siger kaptajnløjtnant Nanna Flensborg, der er leder af Søværnets del af øvelsen.

 

"Samtidig betyder øvelsen, at vi både får set nogle af de farvande, som ligger tæt på Danmark og vi får indsigt i det udstyr og de procedurer, som vores nabolande anvender. Øvelsen skal samtidig udvikle og opfriske de procedurer, som landene har aftalt via Helsinki-konventionen. Alt i alt er det meget nyttigt for os at deltage, og derfor er det også noget, vi prioriterer højt,” fortæller Nanna Flensborg.

 

[]-Havmiljø 3-2022-[ARTIKEL].jpg

Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser. Popcorn opfører sig på havet ligesom olie, flyder med vind og strøm på samme måde, så det er et nyttigt og ikke-forurenende alternativ til olie, når man skal øve sig. Arkivfoto: Steffen Fog / Forsvaret

Øvelsen sker i regi af Helsinki-konventionen. Her har landene omkring Østersøen forpligtet sig til at beskytte havmiljøet og opretholde beredskaber, som kan bekæmpe forurening på havet. 

 

Fordi forurening på havet som for eksempel olieudslip overholder ikke grænser for søterritorier. Derfor skal landende omkring Østersøen øve samarbejdet på tværs.

 

Fakta

Farvandet ligger ikke langt fra Storstrømmen. Netop her og i farvandet omkring skete der i 2001 en af de største havmiljøkatastrofer i nyere tid, da olietankeren Baltic Carrier stødte samme med fragtskibet Tern og 2.700 tons olie blev udledt i havet og flød ind i Grønsund mellem Falster, Møn og Bogø.

Konsekvenserne for havmiljøet og dyreliv var enorme og oprydningsarbejdet omfattende. Utallige fugle måtte aflives, ligesom havmiljøet under overfladen led betydelig skade.

 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Esland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
 • Sverige

Helsinki-konventionen - også kendt som HELCOM - er en aftale mellem landene omkring Østersøen om at beskytte havområdet fra forurening og beskytte naturen i området.

 

Det omfatter blandt andet fælles aftaler om at undgå udledning af forurening samt bekæmpelse af udslip, hvis det alligevel sker. Derudover indeholder aftalen bestemmelser om samarbejde om at imødegå skaderne som følge af klimaforandringerne og som følge af skader fra de dumpningszoner af våben mv., som findes i Østersøen.

 

Helsinki konventionen har 10 contracting parties

 • Tyskland
 • Danmark
 • Estland
 • Den Europæiske Union
 • Finland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
 • Rusland
 • Sverige

Du kan læse mere på det her link: https://helcom.fi/about-us/contracting-parties/