GM Boysen inspicerer m

Chefen for Specialoperationskommandoen, Peter Boysen, inspicerer et æreskommando fra Ghanas forsvar under sit besøg i landet. Foto: Den danske ambassade i Ghana.

Af Forsvarskommandoen

Soldater fra Frømandskorpset har siden begyndelsen af 2022 været involveret i opbygningen og træningen af en maritim specialstyrke i Ghana - Ghana Navy Special Boat Squadron (Ghana SBS).

”Opbygningen af Ghana SBS går rigtig godt. Vi har brugt tid på opbygge relationer og lære hinanden at kende. Vi er blevet kigget an, og vi har skulle vise, at vi kan gøre os fortjent til deres tillid. Nu har vi en god forståelse for de kulturelle forskelle og hinandens måde at gøre tingene på, og ghaneserne er blevet mere åbne og klare omkring, hvordan de gerne vil have tingene,” forklarer Jakob, der er Frømandskorpsets leder af projektet i Ghana.

Ghana SBS træner bykamp

En instruktør fra Frømandskorpset observerer de ghanesiske soldater, der træner indtrængen i bygninger. Foto: Frømandskorpset

Ghana er vigtig samarbejdspartner

Støtten til Ghana SBS er en del af et større dansk regionalt kapacitetsopbygningsprojekt i det vestafrikanske land. Det vestafrikanske land er siden begyndelsen af 2022 blevet en vigtig samarbejdspartner for Danmark i bestræbelserne på at bekæmpe pirateri og andre former for maritim kriminalitet i Guineabugten.

”Ghana er en vigtig regional spiller på både det maritime og det landmilitære område. Med kapacitetsprojekterne kan Danmark i samarbejde med blandt andet britiske og amerikanske partnere gøre en reel forskel i kampen mod maritim kriminalitet i Guineabugten og potentiel ekstremistisk terrorisme fra Sahel landene,” forklarer den danske forsvarsattaché i Ghana oberstløjtnant Lasse Sand.

Boysen ser træning ved floden

Generalmajor Peter Boysen (til højre) og forsvarsattaché Lasse Sand (ved flagstangen) under besøget på basen, hvor Ghana Navy Special Boat Squadron træner. Foto: Ghana Navy

Samarbejdet kan udvides

I slutningen af april var chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen, på besøg i Ghana. Her mødtes han med blandt andre med den ghanesiske forsvarschef, viceadmiral Seth Amoama og cheferne for Ghanas hær og flåde, ligesom han holdt møder med andre internationale samarbejdspartnere.

”Besøget var vigtigt, fordi det over for Ghanas forsvar bekræftede Danmarks prioritering af projekterne i landet. Jeg ser gode mulighed for at udvide samarbejdet med Ghana til også at omfatte det landmilitære område,” siger Lasse Sand.

Elevskole er flagskibet

Frømandskorpset arbejde i Ghana skal udmønte sig i en maritim specialstyrke, der i 2026 skal have fuld kapacitet og udgøre omkring 250 soldater. Den skal kunne indsættes i alle typer af maritime specialoperationer i Guineabugten og eksempelvis bekæmpe pirateri og angreb på boreplatforme.
 
Flagskibet i det danske arbejde med Ghana SBS er opbygningen af en elevskole, hvor otte ghanesiske frømænd sidste år blev færdiguddannet. Men Frømandskorpset støtte omfatter alle aspekter af opbygningen af den maritime specialstyrke. Korpset er involveret i træning af staben, støtte til ledelsen, selektion og uddannelse af de mange forskellige personelgrupper, der skal til for at holde en maritim specialstyrke sejlende.

Opbygningen af Ghana Navy Special Boat Squadron er kommet længere end planlagt. Frømandskorpsets leder i Ghana peger på de gode relationer som en vigtig del af forklaringen. Fotos: Frømandskorpset.

 ”Vi er i høj grad fokuseret på at lave det, der hedder train the trainer. Det vil sige, at vi uddanner dem, der skal uddanne andre. Det er det, der skal sikre at kapacitetsopbygningen er forankret i Ghana, når Frømandskorpset ikke er her længere,” siger Jakob.

Ud over uddannelsesstøtten bidrager Danmark også til udviklingen af Ghana SBS med materiel.

”Danmark har suppleret kapacitetsopbygningsindsatsen med donationer af træningsudstyr, køretøjer, et fast-roping tower samt ikke mindst lejrmateriel som oprindeligt blev anvendt i Takuba-missionen i Mali, ligesom der er planlagt flere mindre materieldonationer til støtte for den maritime specialoperationsuddannelse,” fortæller Lasse Sand.

 

Et regionalt center på vej

Ghana Navy Special Boat Squadron blev efter den seneste store amerikansk ledede øvelse for specialstyrker i Vestafrika betegnet som et såkaldt regionalt Center of Excellence for maritime specialstyrker. Det betyder, at internationale samarbejdspartnere vurderer, at styrken har nået et niveau, så den er i stand til at uddanne maritime specialstyrker fra andre Vestafrikanske lande.

”Der er også tiltag med henblik på at støtte Ghana Navy i at blive et regionalt Centre of Excellence. Her er anskaffelsen af en brosimulator og et transkontinentalt samarbejde mellem Ghana og Kenya de mest fremtrædende og relevante projekter”, forklarer den danske forsvarsattaché.
 
Også Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen bidrager til den regionale kapacitetsopbygning i Vestafrika. Søværnskommandoen bidrager primært ved at understøtte opbygningen af en forbedret evne til og samarbejde om farvandsovervågning, mens Forsvarsakademiet bidrager ved at understøtte dialogen mellem maritime private og statslige aktører og fremme kommunikation og samarbejde.

Fakta

Guineabugten har i en periode været et af de mest piratplagede farvande i verden. I de seneste år er antallet af piratoverfald faldet, men der er stadig behov for at styrke kyststaternes evne til selv at håndtere sikkerhedsudfordringer i Guineabugten, hvor mange danske skibe sejler.

Søværnskommandoen, Forsvarsakademiet og Specialoperationskommandoen med Frømandskorpset bidrager til kapacitetsopbygning i Guineabugten. Finansieringen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden.

Danmark har bidraget til regional kapacitetsopbygning i Vestafrika siden 2016.

Læs mere om den danske indsats i Guineabugten her.