Ukrianske soldater vedligeholder deres våben under uddannelsen i Storbritannien.

Ukrainske soldater vedligeholder deres våben under uddannelsen i Storbritannien. Foto: Simon / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Siden krigens begyndelse i Ukraine i 2022 har Danmark bidraget med at uddanne og træne ukrainske rekrutter i Storbritannien.

 

Det sker i rammen af en enorm britisk træningsmission, som omfatter bidrag fra en lang række vestlige lande, som støtter Ukraines forsvarskamp mod Rusland.

 

I sidste uge sendte det danske instruktørbidrag i Storbritannien det 12. hold soldater hjem fra uddannelsen i Storbritannien, hvor Danmark har uddannet omkring 2.000 ukrainere til soldater som del af en stor britiskledet operation, som inkluderer en stribe vestlige lande.

 

”Der er gået to år siden Ruslands invasion af Ukraine begyndte, og krigen hærger stadig. Derfor både kan og skal vi fortsat bidrage til ukrainernes kamp mod Rusland, og det er træningen af de 2.000 ukrainske soldater en vigtig del af. Jeg er glad for, at opgaven og indsatsen er meningsfuld for både danske og ukrainske soldater, og de tolke, der er et vigtigt bindeled i uddannelsen. Det er en virkelig stærk og vigtig indsats, og de danske instruktørers bidrag gør hver dag en forskel for ukrainerne på slagsmarken,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Chefen for det danske bidrag ved uddannelse af rekrutterne.

Chefen for det danske bidrag ved uddannelse af rekrutterne. Foto: Simon / Forsvaret

Det danske instruktørbidrag består af omkring 70 soldater, som er samlet fra store dele af Hæren og Forsvaret. Hovedbidraget i denne rotation består af soldater fra Slesvigske Fodregiment og Ingeniørregimentet, men der indgår også soldater fra andre regimenter og grene af Forsvaret.

 

”Vores opgave er, at vi på relativ kort tid skal uddanne ukrainerne til at kunne overleve, kæmpe og vinde ved fronten, når de kommer tilbage til Ukraine,” siger Henrik, der er major hos Slesvigske Fodregiment og nu er chef for det danske instruktørbidrag i Storbritannien.

 

Uddannelse i grundlæggende soldaterfærdigheder

Når ukrainerne ankommer til lejren i Storbritannien har de typisk en meget varieret alder og en meget varieret erfaring. Nogle har kamperfaring fra forsvarskampen mod Rusland, mens andre ingen erfaring har med militær eller våben.

 

Uddannelsen i Storbritannien består i, at ukrainerne får den helt grundlæggende militære træning og forståelse. Derfor bliver de uddannet i våbenhåndtering, skydning, førstehjælp, kampeksercits og krigens love. Uddannelsen er grundlæggende og varer fem uger per hold.

 

”Der er fokus på de helt grundlæggende ting, som ukrainerne skal bruge derhjemme. Vores håb er, at de kan kæmpe og yde en indsats, når de kommer hjem, så de i sidste instans kan få deres land befriet,” siger major Henrik.

 

For de danske instruktører er det en opgave, som stiller store krav til lange dage og høj arbejdsindsats. Men det er en opgave, som giver stor mening for instruktørerne.

 

”For mig er det her det mest meningsfulde jeg har lavet i min tid i Forsvaret ,” siger oversergenten Jakob, som er næstkommanderende i én af de tre danske træningshold, som uddanner ukrainske soldater netop nu. ”Det at kunne hjælpe nogle soldater, som skal i krig, er dybt inspirerende og giver mig en hel masse til, når jeg kommer hjem og giver mig lyst til at arbejde med det her.”

 

Undervisning i ild og bevægelse.

Undervisning i ild og bevægelse. Foto: Simon / Forsvaret

En stor del af det nuværende hold har en eller anden form for kamperfaring fra Ukraine. Så det giver også god viden til de danske instruktører.

 

”Vi oplever, at de er glade for den træning, de modtager. Selv veteranerne tager godt imod vores træning. Vi kan lære dem noget, som de ikke tidligere har lært, når vi uddanner dem i NATOs standarder,” siger Jakob.

 

 

Tolkene er livsvigtige

En af de store udfordringer ved uddannelse er den sprogbarriere som er mellem dansk og ukrainsk. Derfor er det helt afgørende, at ukrainske tolke er med på uddannelse og er bindeled mellem instruktørerne og kursisterne.

 

”Tolkene er altafgørende,” fortæller den danske chef for bidraget, Henrik. ”Det er en treenighed her, hvor vi sammen med tolkene og ukrainerne skal få det til at fungere. Uden tolkene er der ingen uddannelse her.”

 

Én af de tolke, som hjælper Danmark i uddannelsen hedder Alexandra og flygtede fra Ukraine, da krigen brød ud for to år siden.

 

”Min mor bor stadig hjemme i Ukraine tæt på krigen. Nu har hun boet i en krigszone i to år og har vænnet sig til bomber og krig. Jeg synes, at det er vanvittigt, at vi stadig har krig her i det 21. århundrede,” siger Alexandra. ”Jeg gør det her, fordi jeg er ukrainer og for at kunne hjælpe mit land – det er sådan her vi kan vinde krigen.

 

Alexandra er cheftolk for det hold af knap 30 tolke, som arbejder sammen med det danske bidrag i Storbritannien.

 

”Jeg elsker at arbejde sammen med danskerne og de danske instruktører. Vi har et fantastisk hold sammen,” siger Alexandra. ”De (danskerne, red) bekymrer sig om os og passer på os. Vi gør et virkeligt godt stykke arbejde sammen og jeg er sikker på, at resultaterne af vores arbejde bliver fantastisk.”

 

Uddannelsen er international

De omkring 70 danske instruktører er ikke alene i Storbritannien. De er en del af en stor britiskledet operation, som uddanner tusindvis af ukrainske soldater. Siden krigens begyndelse er over 30.000 ukrainere uddannet i Storbritannien af blandt andet Danmark, Storbritannien, Norge og Sverige samt en stribe andre lande.

 

Ukrainere på patrulje i Storbritannien under den danske uddannelse.

Ukrainere på patrulje i Storbritannien under den danske uddannelse. Foto: Simon / Forsvaret

Danmark har støttet træningsaktiviteter i Ukraine siden 2015 under den britisk-ledte  operation Orbital. Formålet med Operation Orbital var at træne ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning. Dertil kom også en håndfuld udsendte rådgivere, som var placeret forskellige steder på henholdsvis strategisk, operativt og taktisk niveau og støttede med bl.a. reformering og uddannelsesudvikling i det ukrainske forsvar.

 

Efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har Danmark i tæt sammen med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine. Danmark har støttet det britisk-ledede træningsprojekt med danske soldater og instruktører siden det tidlige efterår 2022.