Flyvevåbnets challengerfly fotograferet under en Flyvning i Grønland, hvor den typisk støtter Arkitsk Kommando som Luftgruppe Vest

Vores Challenger-fly fotograferet under en Flyvning i Grønland, hvor den typisk støtter Arktisk Kommando som Luftgruppe Vest. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret

Stabens arbejdsopgaver

Staben skal skabe grundlaget for, at chefen kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig skal staben styre den daglige planlægning og drift af Air Transport Wing for at sikre optimale vilkår for enhedernes opgaveløsning og chefens strategiske overblik.

 

Udover sagsbehandling på myndighedsniveau varetager staben følgende opgaver:

  • Staben er kontrolpunkt for al ind- og udgående kommunikation.
  • Strategi, planlægning, opstilling og træning, taktikker, beredskab, efterretningstjeneste, operationer, logistik, drift- og driftsstyring, personel- og ressourcestyring, kommunikation, kvalitetssikring og flyvesikkerhedsvirksomhed styres af staben.
  • Staben støtter chefen med beslutningsstøtte for at eskadriller og reserven kan virke effektivt.
Sidst opdateret 9. september, 2020 - Kl. 13.18