Danske Artilleriregiment

Soldater under øvelse. Foto: Forsvaret

Danske Artilleriregiment består af fire afdelinger, som løser mange interessante og vigtige opgaver:

 

1. Artilleriafdeling

1. Artilleriafdeling er regimentets fløjafdeling. Den indgår i 1. Brigade og er udrustet med Hærens nyeste materiel: Caesar artilleripjecer, nye 120 mm Cardom-morterer, nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha samt nye taktiske lastvogne – alt sammen bundet sammen i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (klar 2020/2021).

 

1. Artilleriafdeling løfter endvidere en opgave ved grænsen i samarbejde med politiet, og det er også den afdelingen, der drager til Kronborg, når der skal saluteres for Kongehuset.

 

2. Kapacitetsafdeling

Regimentets anden afdeling er 2. Kapacitetsafdeling. Afdelingen løser en meget alsidig opgave og står for uddannelsen af regimentets værnepligtige, reaktionsstyrkeuddannelsen, opbygningen af en luftværnskapacitet og ikke mindst opretholdelsen af Hærens Tværgående Kapaciteter – S7.

 

Opgaven omkring Hærens tværgående kapaciteter løses af faggrupperne Panser, Kamp og Simulation. De er hver især specialister på deres område og er noget af det, som er videreført fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

 

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling udgør Hærens formelle ekspertise inden for sikkerhed i forbindelse med skydning med kinetiske våben og den tilhørende ammunition – i såvel krigs- som fredstid. Afdelingschefen er Forsvarets skydebaneinspektør. Skydebaneinspektoratet bidrager med inspektioner af skydebaner og skydeterræner, samt med kapacitetsudvikling af skydebaner og det tilhørende skive- og målmateriel.

 

Afdelingen gennemfører en lang række test- og forsøgsaktiviteter for hele Forsvaret og andre offentlige myndigheder. Dette omfatter blandt andet ballistiske tests, herunder lyd- og lydtryksmålinger i relation til ammunition, samt andre ballistiske problemstillinger. Afdelingen udgør desuden Hærens ekspertise i salutering med sortkrudt og rådgiver hele Forsvaret indenfor dette område.

 

5. Reserveafdeling

Regimentets nyeste afdeling er 5. Reserveafdeling. Afdelingen skal bygges op fra bunden, således at vi med afdelingens reservepersonel sikrer den nødvendige støtte til regimentets øvrige afdelinger.

 

Afdelingen leverer reservepersonel til totalforsvarsstrukturen, til ildstøttefunktioner ved brigade og division og til Danske Artilleriregiments øvrige organisation.

 

Tjenestegrensinspektørelementet

Tjenestegrensinspektørelementet (TIELM) varetager tjenestegrensansvaret inden for uddannelsesdokumentation, blandt andet ved at opstille krav til uddannelserne samt uddannelseskontrol. Derudover varetager TIELM den overordnede udvikling af doktrin inden for ildstøtteområdet samt er DAR's ressortansvar for taktisk targeting. TIELM har ligeledes ansvaret for ildstøtte til Multinational Division North (MND N).

 

Koordinationselementet

Koordinationselementet (KIELM) varetager ansvaret for integration af luftstøtten i den samlede ildstøtte samt ansvaret for interoperabilitet, herunder udvikling af digitale ildstøttesystemer. KIELM indeholder et JTAC I/E element (joint terminal attack control), der varetager uddannelseskontrollen af Hærens JTAC samt gennemfører uddannelsesstøtte til disse. KIELM har ansvaret for ildstøtte til nationale operationer

 

Garnisonsstøtteenheden

Garnisonsstøttenheden (GSE) skaber grundlaget for, at de fire afdelinger kan løse deres opgaver. En lang række opgaver er centraliseret i GSE, for eksempel personeladministration, militær sikkerhed, IT-sikkerhed, kasernens fysiske udvikling (ETAB), uddannelsesmaterielkontor, presse og kommunikation, arbejdsmiljø samt rådgivning omkring farligt gods. Hertil løser GSE den direkte ledelsesstøtte til regimentets og garnisonens ledelse. Den årlige begivenhed Åben Hede er ligeledes forankret i GSE (LEELM).

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 07.57