[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Det var en stolt chef for Livgarden, oberst Mads Rahbek, der i dag kunne overrække en lille erkendtlighed til to sergenter, som tak for deres indsats i forbindelse med en trafikulykke den 1. februar i år.


Billedetekst: På billedet modtager sergent Theis en erkendtlighed for sin indsats. Desværre var sergent Martin fraværende på dagen, men modtager sin erkendtlighed senere.


Ulykken, der skete ved en rundkørsel på Hørup Skovvej ved Slangerup, havde samlet en del trafik og de to befalingsmænd vælger at stige ud og se om de kan hjælpe.

billedetekst: Den forulykkede lastbil. Foto: Allan Andersen.


Da de to sergenter kommer frem til den forulykkede lastbil, har andre trukket den tilskadekomne chauffør ud og lagt ham i stabilt sideleje.  Sergenterne opdager, at chaufføren er blå/lilla i hovedet, og erkender at luftvejene ikke længere er sikret, så de skaber igen frie luftveje. Kort tid efter ankommer en behandler, der anbefaler hjertemassage, da chaufføren er uden puls og vejrtrækning.


Efter 3-4 minutters hjertemassage er der igen puls samt vejrtrækning og chaufføren får langsomt normal farve i ansigtet. Herefter hjælper de to sergenter med at bringe chaufføren til ambulancen, som dog tilkalder en redningshelikopter, da chaufførens tilstand er kritisk, da han under hele forløbet er bevidstløs.


Chaufføren bliver fløjet til Righospitalet, hvor han overføres til deres traumeafdeling.

Det var et ildebefindende hos chaufføren, der var skyld i ulykken.


I dag har Den Kongelige Livgarde talt med chaufføren, som fortalte, at han blev udskrevet fra hospitalet i torsdags og er kommet igennem forløbet uden men. Han er yderst taknemlig for den indsats, der blev ydet på ulykkesstedet den pågældende dag.
Han har efterfølgende valgt at gå på pension efter 25 års ansættelse ved samme firma.