[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I samarbejde med Allerød Kommune gentager Den Kongelige Livgarde succesen med en guidet vandretur i øvelsesterrænet.

af presseofficer Thomas H. Reimann

I lighed med forrige år er det seniorsergent Henrik Munck, der vil være guide på turen, hvor der bliver mulighed for at se bio-diversiteten i øvelsesterrænet.

Øvelsesterrænet er på 553 hektar og udgør et trænings- og uddannelsesområde for Totalforsvaret, men den primære bruger er Den Kongelige Livgarde.

Turen starter kl. 10 og forventes at være færdig senest kl. 12.30.
Mødestedet er portene ved Ellebækvej 11, hvor portene er åbne for parkering fra kl. 9.30.


Turen starter ved den blå prik, hvor der også er mulighed for parkering.

Allerøds borgmester Jørgen Johansen samt oberst Mads Rahbek vil deltage på turen.
Turen er ikke egnet for barnevogne og husk praktisk fodtøj.