[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Torsdag den 31. maj, blev 1. kompagni i II/Livgardebataljon lukket ned som følge af forligsimplementeringen.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det betød, at artefakter samt kvartermærker skulle afleveres til chefen for II/LG, oberstløjtnant Henrik Hvilsom.


Kvartermærket på højre fløj af 1/II/LG for sidste gang.

For at markere dagen, blev 1/II/LG personel samlet ved mindestatuen foran bygning 60, hvor staben for II/LG holder til.


Oberstløjtnant Henrik Hvilsom taler til enheden i forbindelse med afleveringen af kvartermærket.

Inden afleveringen talte bataljonschefen, oberstløjtnant Henrik Hvilsom, til enheden og remsede nogle af enhedens meritter op.
Enheden har de senere år haft ansvaret for uddannelsen af konstabelelever til den stående styrke. Et ansvar som nu overføres til I/LG per 1. juni.

Herefter kunne fungerende kompagnichef fører fanen til opbevaring i stabens kontorer.

Kvartermærket føres til Stab/II/LG kontorer.

Efter seancen var der en lille forfriskning til enhedens personel samt inviterede gæster.