[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Torsdag den 22. marts var en vigtig dag for garderne på hold December 2017. Her skulle de bevise, at de havde styr på det ceremonielle ved de kommende vagter.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer.

Det første de skulle bevise over for kontrollanterne var deres puds og gejl af uniform, støvler, sabler og vagttasker.


Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, inspicerer gardernes uniformer og deres puds og gejling af udrustning.

Efter inspektionen skulle garderne vise, at de alle havde forståelse for tjenesten som vagtgående. De blev derfor kontrolleret under et vagtskifte, hvor Frederik d. III's plads fungerede som Amalienborg Slotsplads.

Andre steder på Garderkasernen skulle garderne vise, at deres eksercits var i orden, at våbenbetjeningen var sikker samt at de kunne foretage postafløsning med Post for Gevær som fører.

Alle disse kontroller blev overværet af befalingsmænd og officerer fra Vagtkompagniet, der efterfølgende samlede op på dagens indtryk og gav en tilbagemelding til chefen for Den Kongelige Livgarde samt chefen for III Livgardebataljon, der er ansvarlig for uddannelsen.


Befalingsmand fra Vagtkompagniet kommenterer på, hvad han har set og sikrer sig, at det efterfølgende bliver gjort korrekt.

Herefter blev hele hold DEC17 stillet op til parade, således at oberst Mads Rahbek kunne fortælle dem om resultatet af dagens inspektion.

Hold DEC17 leverede en tilfredsstillende indsats, men samtidig havde kontrollanterne konstateret, at enkelte områder kræver en del indøvelse, som efterfølgende vil foregå i Vagtkompagniet.

Herefter kunne oberst Mads Rahbek kalde Livgardens fane frem, således at garderne kunne blive fremstillet for den.
- I skal blandt andet stå vagt den 9. april, hvor vagtgående gardere forhindrede tyskerne i at komme ind på Amalienborg. Denne dag er en af mange mindedage for Den Kongelige Livgarde, som til juni har eksisteret i 360 år, fortalte oberst Mads Rahbek blandt andet i sin tale.


Oberst Mads Rahbek taler til garderne i forbindelse med fanefremstillingen.