Tungt maskingevær skyder i Stabiliseret Våbensystem (STAVS)

Et tungt maskingevær på skydebanen i Jægerspris

Øvelsesterrænet ved Høvelte, Sandholm og Sjælsmark samt Sjælsø Skydebaner er områder, der benyttes at hele Forsvaret, Hjemmeværnet samt Politiet. Men grundet beliggenheden er Den Kongelige Livgarde den største bruger af området.

Den Kongelige Livgarde har noteret en stigning i antallet af klager over støj i de seneste måneder og vil derfor gerne forsøge at imødekomme disse ved bl.a. at øge kendskabet til Forsvarets Støjportal, hvor borgere kan se, hvilke dage der bliver støjet i terrænet med våben og/eller køretøjer.

På Forsvarets Støjportal er der to separate lister, som dækker støjmeldinger for henholdsvis øvelsesterrænet og Sjælsø skydebane. Begge lister bør besøges.

Den Kongelige Livgarde har indgået et tættere samarbejde med Allerød Kommune, således at klager kan håndteres hurtigere end før. Samtidig har Den Kongelige Livgarde anmodet alle Forsvarets enheder, Hjemmeværnet og Politiet, som anvender faciliteterne, om at kontrollere alle bookinger af terræn og skydebane i hele 2021 for korrekt anmeldelse af støj.

Den Kongelige Livgarde vil forsætte samarbejdet med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og andre brugere, som bruger terrænet og skydebanerne, for at imødegå fejl i bookinger og se på en bedre formidling af en retvisende støjvarsling.

Herunder er linket til Forsvarets Støjportal gældende for Sjælsø Skydebane og øvelsesterrænet:
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads og Skydebaner (forsvaret.dk)