Chef Livgardens Mønt

Chef Livgardens Mønt

I denne uge kunne Chefen for Den Kongelige Livgarde anerkende to medarbejdere for deres indsats i 2020. Det skete ved to seancer, hvor modtagerne fik tildelt "Chef Livgardens Mønt", som gives for en særlig anerkendelsesværdig indsats.

 

På Garderkasernen i Høvelte blev kaptajn Søren Baundal tildelt mønt nr. 20 for "... sin lange, dedikerede og værdifulde indsats med udviklingen af Gardernes uddannelse..." samt hans "... utrættelige indsats i kampen for at skabe bedre faciliteter på Livgardens to kaserner .. " og endelig for arbejdet med for at klarlægge udeståender på hele etablissementsområdet og efterfølgende prioritere indsatsen til fordel for enheder og Livgardens personel.

Chefen for Den Kongelige Livgarde overrækker Chef Livgardens Mønt nr 20 til kaptajn Søren

Oberst Mads Rahbek overrækker Chef Livgardens Mønt nr. 20 til kaptajn Søren Baundal.

På Livgardens Kaserne i København kunne oberst Mads Rahbek overrække Chef Livgardens Mønt nr. 21 til overlæge Vibeke Westphal, der til daglig er leder af Infirmeriet på Garderkasernen i Høvelte og lægestuen på Livgardens Kaserne i København.

Tildelingen skete blandt på grund af: "Hendes hjælp og støtte under hele Corona-forløbet ..   ...har konstant haft afsæt i en meget operativ og uddannelsesfokuseret tilgang" og "..har haft afgørende betydning for LG evne til konstant at kunne fortsætte uddannelsen  og vagttjenesten ”mest muligt – med flest mulige" ".


Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, har overrakt Chef Livgardens Mønt nr 21 til overlæge Vibeke Westphal.

Oberst Mads Rahbek har netop overrakt Chef Livgardes Mønt nr 21 til overlæge Vibeke Westphal fra Forsvarets Sanitetskommando.

 

Fakta vedr. Chef Livgardens Mønt:
Mønten er fremstillet af omsmeltet historisk metal, som har været anvendt ved Den Kongelige Livgarde samt ved Københavns Borgerbevæbning.
Metallet er fra marchtromme model 1834. Den Kongelige Livgardes tambourer har anvendt denne tromme i garnison og i felten fra 1834 og helt frem til 1997. Marchtrommerne har således bl.a. været anvendt i felten under treårskrigen (1848-1850) og ved Dybbøl (1864) samt i forbindelse med vagtparaderne for otte Majestæter.