Pårørende vinker farvel fra kajen, mens Iver Huitfeldt stævner ud fra Korsør

Pårørende vinker farvel fra kajen, mens Iver Huitfeldt stævner ud fra Korsør. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet
Den danske fregat Iver Huitfeldt sejlede mandag formiddag fra Korsør mod Hormuz-strædet. Ombord er cirka 160 danske søfolk, specialoperationsfolk, dykkere, helikopterbesætning og andre specialister, som, når de når frem til operationsområdet, kan løse en bred palet af opgaver.

Opgaven for skibet og besætningen består i at støtte den europæiskledede mission med at opbygge et billede af trafiksituationen i farvandet og være med til at patruljere farvandene og sikre, at de internationale sejlruter er sikre for al slags trafik.

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 Enhanced Forward Presence – Den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland

Ved enhanced Forward Presence (eFP) i Estland har de danske soldater i den seneste uge blandt andet trænet bykamp, nærkamp og skarpskydning forud for de næste ugers øvelser med de britiske soldater i eFP.

Fredag demonstrerede den britisk-ledede kampgruppe sine defensive panserværnskapaciteter ved en stort anlagt skarpskydning med blandt andet Javelin, NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), Carl Gustav dysekanon, morter og finskytter. I alt blev den fiktive fjende udsat for en overvældende, koordineret ildkraft. Demonstrationen blev blandt andet overværet af flere estiske tv-stationer.

Skydning med anti-panser-våben. Foto: Philip Bøgel
Skydning med anti-panser-våben. Foto: Philip Bøgel

Skydning med anti-panser-våben. Foto: Philip Bøgel
Skydning med anti-panser-våben. Foto: Philip Bøgel

Byen Tapa, hvor eFP-kampgruppenhar base, holdt i weekenden byfest og et traditionsrigt terrænløb. Det var en god mulighed for de danske soldater til at møde byens borgere.

Ud over en fremvisning af den danske Piranha 5-ambulance og en velbesøgt KFUM café, deltog mere end tyve danske soldater i det hårde terrænløb ”Battle for Tapa”. Der var ruter på 5 og 15 km. med 60 forhindringer, som skulle forceres i 25 graders varme.”

Soldater deltager i terrænløbet Battle for Tapa. Foto: PAO.
Soldater deltager i terrænløbet Battle for Tapa. Foto: enhanced Forward Presence / Forsvaret

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her
Resolute Support - Afghanistan

I løbet af ugen har alle enheder overdraget det formelle ansvar til Hold 13 og Hold 12 er nu taget hjem.

Det danske militærpoliti i Hamid Karzai International North (HKIAN) har fortsat udnyttet tiden under overdragelsen til at lære af de erfaringer Hold 12 har gjort sig. I ugens løb er der blandt andet blevet gennemført uddannelse i kontrol af tilskadekomne personer  udenfor lejren, der kræver behandling på lejrens hospital. Det danske militærpoliti skal sørge for, at der ikke våben, sprængstof eller andet farligt på patienten inden hospitalet overtager ansvaret. Uddannelsen blev gennemført med bidragets estiske kollegaer.

Soldat fra Hold 12 forestår uddannelsen af hold 13 og bidragets estiske kollegaer. Foto: Resolute support.
Soldat fra Hold 12 forestår uddannelsen af hold 13 og bidragets estiske kollegaer. Foto: Resolute support.

Dansk og estisk soldat fra militærpolitiet gennemfører kontrol  af tilskadekommen inden der meldes ”All Clear” til lejrens hospital. Foto: Resolute support
Dansk og estisk soldat fra militærpolitiet gennemfører kontrol  af tilskadekommen inden der meldes ”All Clear” til lejrens hospital. Foto: Resolute support / Forsvaret

Ugen sluttede med en større øvelse i lejren, hvor flere af lejrens beredskabsenheder deltog. Øvelsens formål var at styrke samarbejdet mellem enhederne  i lejren under forskellige scenarier.

Lejrens britiske sikkerhedsstyrke havde til opgave at hente en tilskadekommen i Kabul by. Herefter skulle det danske militærpoliti gennemføre eskortering af sikkerhedsstyrken og den tilskadekomne fra en af lejrens indgange til lejrens hospital. Ved hospitalet stod dansk militærpoliti klar til at kontrollereden tilskadekomne inden hospitalet tog over.

Det danske sikrings- og eskortebidrag Hold 13 har gennemført rekognosceringspatruljer i Kabul by for at øge kendskabet til området. Under det afghanske stormøde, Loya Jirga, fra 7.-10. august har bidraget været beredskabsstyrke i Kabul. Deres opgave bestod i at reagere på hændelser i Kabul under stormødet. I den kommende uge overtager bidraget ansvaret for beredskabsstyrken, der skal reagere på angreb mod lejren.

Det danske militærpoliti under større beredskabsøvelse. Meldingen lyder på en såret afghaner, der muligvis er COVID-19 smittet, og militærpolitiet skal tage derfor tage særlige forholdsregler. Foto: Resolute support
Det danske militærpoliti under større beredskabsøvelse. Meldingen lyder på en såret afghaner, der muligvis er COVID-19 smittet, og militærpolitiet skal tage derfor tage særlige forholdsregler. Foto: Resolute support / Forsvaret

Det danske militærpoliti under større beredskabsøvelse. Meldingen lyder på en såret afghaner, der muligvis er COVID-19 smittet, og militærpolitiet skal tage derfor tage særlige forholdsregler. Foto: Resolute support
Dansk body-makker-hjælp under iklædning af COVID-19-værnemidler. Foto: Resolute support / Forsvaret


Dansk militærpoliti klar til at eskortere beredskabsstyrken og tilskadekommen ind på hospitalet under øvelsen.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  


 
Operation Barkhane - Mali

Det danske transporthelikopterbidrag til den franskledede mission, Operation Barkhane, i det centrale mali har i sidste uge fløjet godt 12 timer og flyttet 36 passagerer og 1.529 kg gods.

Det har været en stille uge, der har været præget af 300 timers eftersyn på den ene helikopter.

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Coronavirus/covid-19 restriktionerne på basen, og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.