Den seneste uge har det danske bidrag til den franske Operation Barkhane i Mali fløjet otte missioner og flyttet godt syv tons gods og 177 passagerer.

De danske helikoptere i Mali har haft travlt med at støtte udskiftningen af franske soldater. Foto: Flyvevåbnet

Af Forsvarskommandoen

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Danske og britiske soldater fra NATO´s enhanced Forward Presence i Estland har i den forgangne uge trænet med multinationale kampgrupper fra de to andre baltiske lande. I disse uger foregår øvelserne i Litauen. NATO´s kampgrupper i Baltikum og Polen skal afskrække potentielle modstandere og bidrage til forsvaret af de baltiske lande.

 

Danske og britiske soldater fra NATO´s enhanced Forward Presence i Estland har i den forgangne uge trænet med multinationale kampgrupper fra de to andre baltiske lande

En dansk maskingeværsskytte skyder med skarpt som en del af øvelserne. Foto: Hæren

 

Der er fortsat en række covid-19-restriktioner for de internationale soldater - både under øvelser og på kasernen i Estland.  

 

 

Operation Barkhane - Mali

Den seneste uge har det danske transporthelikopterbidrag til den franske Operation Barkhane i Mali fløjet otte missioner og flyttet godt syv tons gods og 177 passagerer.

 

Indholdet af missionerne har primært været rotation af soldater og genforsyning.

 

Der har været ekstremt travlt i Gao de seneste par uger. Der er blevet løst operative opgaver på alle tidspunkter af døgnet og samtidig er store dele af de franske landstyrker blevet udskiftet med nye og friske kræfter.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen, og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt har igen i denne uge patruljeret på begge sider af Hormuz-strædet. Først i Omanbugten og efterfølgende i den sydlige del af Golfen. Søndag morgen gik Iver Huitfeldt til kaj på Al Salam Naval Base i Abu Dhabi, UAE, efter godt tre uger til søs. Havneopholdet er det sidste i Golfen, inden Iver Huitfeldt i den kommende uge gennemfører den sidste patrulje i regi af EMASOG AGENOR.

 

Torsdag ledsagede Iver Huitfeldt et handelsskib vestover i strædet. Når handelsskibene beder om en ledsagelse forsøger EMASOH-staben at efterkomme ønsket ved at lade et krigsskib være i nærheden af handelsskibene under strædepassagen.

 

Iver Huitfeldts rolle i forbindelse med ledsagelsen var at være til stede for at kunne dokumentere eventuelle hændelser. Ledsagelsen foregik uden nogen form for dramatik. Efter ankomst i den sydlige del af Golfen fortsatte handelsskibet sin rejse.

Iver Huitfeldts rolle i forbindelse med ledsagelsen var – som i de tidligere tilfælde – at være til stede for at kunne dokumentere eventuelle hændelser. Ledsagelsen foregik uden nogen form for dramatik. Efter ankomst i den sydlige del af Golfen fortsatte handelsskibet sin rejse. 

 

På vej gennem Hormuz-strædet er mødet med patruljebåde fra den iranske Revolutionsgardes flåde ren rutine.

På vej gennem Hormuz-strædet er mødet med patruljebåde fra den iranske Revolutionsgardes flåde ren rutine. Efter tre måneder i operationsområdet og adskillige passager af strædet er de – ligesom enheder fra fx UAE, Oman og USA – en del af normalbilledet. Patruljebådene holder øje med deres farvand, og holder sig på behørig afstand af Iver Huitfeldt.

 

Søndag morgen anløb Iver Huitfeldt den franske base i Abu Dhabi. Desværre umuliggør Covid-19-restriktionerne stadig, at besætningen kan besøge byen. Men den ser nu alligevel imponerende ud på afstand.

Søndag morgen anløb Iver Huitfeldt den franske base i Abu Dhabi. Desværre umuliggør Covid-19-restriktionerne stadig, at besætningen kan besøge byen. Men den ser nu alligevel imponerende ud på afstand. Fotos: Søværnet

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Den seneste uge er forløbet uden større begivenheder for det danske bidrag i Kabul. Det danske sikrings- og eskortebidrag har varetaget ansvaret som beredskabsstyrke i tilfælde af at koalitionspartnere skulle have brug for støtte. Ved siden af dette har bidraget også løst kerneopgaven, der er sikring og eskortering af rådgivere, der dog generelt er begrænset grundet covid-19-situationen.

 

Den danske læge har undervist det danske sikrings- og eskortebidrag i New Kabul Compound i førstehjælp. Til at begynde med gav lægen et teoretisk oplæg, hvorefter soldaterne skulle gennem flere handlebaner, hvor de praktiske færdigheder blev testet. Handlebanerne blev gennemført under hensynstagen til covid-19-restriktionerne i lejren.

 

Vejret er skiftet i Kabul, hvor der nu er blevet koldt. Når danske soldater skal fra lejr til lejr benytter de sig af britiske eller amerikanske helikoptere eller gennemfører selv ’ground moves’ i pansrede køretøjer.

Kabul - set fra en helikopter

 

Vejret er skiftet i Kabul, hvor der nu er blevet koldt. Når danske soldater skal fra lejr til lejr benytter de sig af britiske eller amerikanske helikoptere eller gennemfører selv ’ground moves’ i pansrede køretøjer.

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.