CH AGENOR Carsten Fjord briefer

AGENOR operationens styrkechef Carsten Fjord-Larsen briefer besøgende danskere fra radaroperatør-bidrag, der er en del af Operation Inherent Resolve. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

I den seneste uge blev der skiftet besætning på operationens franske Atlantique 2-overvågningsfly. Skiftet blev på vanlig vis indledt med briefinger for det indgående hold og et farvel til det udgående hold. Der indgår i alt 25 personer i Atlantique 2’s besætning.

 

Der er langt imellem danske besøg fra Flyvevåbnet hos den danskledede stab i Operation AGENOR. Men det blev der ændret på i den forgangne uge. Tirsdag formiddag kiggede hele det samlede danske radaroperatør-bidrag fra Al Dhafra-luftbasen forbi den franske flådebase i Abu Dhabi, hvor staben i Operation AGENOR holder til. Besøget blev indledt med briefinger ved operationens styrkechef, Carsten Fjord-Larsen, og stabschefen Brian Møller Ottesen.

 

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret, og bidraget forventes at blive tilbudt vaccinering som del af USAF’s udrulning af vacciner til de tilstedeværende soldater.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har været beredskabsstyrke det meste af den seneste uge. Denne opgave er nu givet videre, og bidraget er klar til at støtte med generel sikring og eskorte.

 

For det nationale støtteelement har ugen været præget af daglig drift. Grundet restriktioner for bevægelse mellem lejrene er det begrænset, hvor meget nyt der er sket i løbet af ugen.

 

Hos de danske IT- og kommunikationsspecialister ved Deployable Communication and Information System Module Echo er dagligdagen gået med drift og månedlig vedligeholdelse af udstyr. I øjeblikket er der ikke mange større opgaver for gruppen, hvilket er positivt, fordi det betyder, at systemerne virker.

 

I Hamid Karzai International Airport North er antallet af covid-19 tilfælde steget en smule i løbet af ugen. Antallet af smittede er dog stadig meget lavt, og der har været flere dage uden nye smittede. Der er derfor ikke tale om en større stigning af tilfælde med covid-19. Bevægelse mellem lejrene er fortsat meget begrænset.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 61 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad. Heriblandt aktiviteter på nye lokationer, som forberedelse til en forventet udvidelse af NATOs bidrag i Bagdad og de omkringliggende lejre.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder indenfor den internationale zone (Green Zone) og seks møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der er blevet gennemført fem rekognosceringsture i og omkring Bagdad med henblik på forberedelse for en eventuel udvidelse af missionen og indsættelse i området.

 

De internationale bidrag til FP-Coy (sikrings- og eskortekompagni) er fordelt over lettiske, spanske og polske sikrings- og eskorte-delinger, som under den danske ledelse har gennemført 13 ture i Green Zone, 27 ture i Red Zone og tre rekognoceringsture.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.