Drone i Kastellet
MILITÆRT OMRÅDE

Kastellet er en militær kaserne og der er begrænset offentlig adgang. Droneflyvning kræver en særlig tilladelse.

Droner

Droneflyvning kræver særlig tilladelse.