Gamle soldater effekter
LUKKET

Pga. Covid-19 restriktionerne er den historiske samling midlertidigt lukket for besøgende.

Kastellets Venner

Find den historiske samling i portpavillonen ved Norgesporten.