Gamle soldater effekter

Kastellets Venner

Find den historiske samling i portpavillonen ved Norgesporten.