Skybrud i Kastellet

Skybrudssikring

Under projektet er Norgesporten permanent lukket.