Skybrud i Kastellet
ADGANGSFORHOLD

Al færdsel til og fra Kastellet skal ske via Kongeporten. Norgesporten er lukket til ultimo 2021.

Skybrudssikring

Under projektet er Norgesporten permanent lukket.