luftrum Lolland

F-16 vil være blandt de mange flytyper, der vil markere regeringsjubilæet, ved at overflyve Kongeskibet Dannebrog i Storebælt ud for Korsør. Her overflyves Kongeskibet i august 2018 ved Lolland. Foto: Lars Richter / Forsvaret.    

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret markerer Hendes Majestæt Dronningens 50 års regeringsjubilæum den 29. august 2022 i farvandet ud for Korsør og på Flådestation Korsør.

 

Markeringen af regeringsjubilæet består af en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt med alle flytyper i Flyvevåbnet og en flådeparade med næsten alle Søværnets skibstyper. HM. Dronningen opholder sig under paraden på Dannebrog.

Flyruten ved paraden for HMD den 29. august 2022

Firkanten på kortet viser det punkt, hvor alle flytyper i formationen flyver til. Herfra følger de med få minutters mellemrum den røde linje fra vest mod øst ud til Kongeskibet, der er markeret på kortet med en trekant.


Forsvaret streamer overflyvningen og flådeparaden live. Senere streames der også fra den efterfølgende militærparade med soldater fra alle tre værn. Den finder sted på Flådestation Korsør.  

 

Forsvaret sender efter denne plan:

  • 09.00 – 09.05: Overflyvning af Dannebrog
  • 09.05 – 09.25: Flådeparade
  • 10.30 – 11.25: Parade med taler af de tre værnschefer