Gardere på vagt på Amalienborg

Soldater fra Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni ved Amalienborg. Foto: Lars Bøgh Vinter / Forsvaret

Vagtkompagniet

Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni har vagt ved den residens, hvor majestæten opholder sig, når det er inden for Danmarks grænser. Såfremt majestæten ikke opholder sig på Amalienborg, sender Vagtkompagniet et detachement af gardere med.

 

Vagtkompagniet går vagt for Kongehuset på Amalienborg, Fredensborg Slot, Christiansborg Slot, Marselisborg Slot og Gråsten Slot.

 

Hesteskadronen

Gardehusarregimentets Hesteskadron stiller beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset.

 

Hesteskadronen ridder blandt andet eskorte ved nytårskure i København, Kongehusets særlige mærkedage, udenlandske statsbesøg, ambassadørmodtagelser samt ved sommertogter med Kongeskibet Dannebrog.


Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog hører under Søværnet. Kongeskibet er en selvstændig kommando, som administreres af Kongens Jagtkaptajn, der er en del af majestætens hofstab.

 

Kongeskibet Dannebrog tjener som både officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg. Besætningen på Dannebrog består både af fastansatte og værnepligtige.

 

Transport med fly og helikopter

Forsvaret støtter Kongehuset med fly- og helikoptertransport, når Hans Majestæt Kongen eller andre medlemmer af den kongelige familie har behov for det. 

 

Forsvaret og Kongehuset

Både hos Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Gardehusarregimentets Hesteskadron og Kongeskibet Dannebrog udgør værnepligtige soldater en stor del af mandskabet. 

 

Værnepligten ved alle tre enheder er længere end den normale værnepligt.

 

Læs mere om værnepligt og en karriere i Forsvaret på:

https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/

Hans Majestæt Kongens Adjudantstab har ansvaret for forbindelsen mellem Kongehuset og Forsvaret. 

 

Der er altid en adjudant på vagt hos H.M. Kongen, lige som der ofte er en adjudant med, når andre medlemmer af Kongehuset løser officielle opgaver.

Sidst opdateret 21. marts, 2024 - Kl. 07.29